dnes je 1.2.2023

Sledovanie stavebného denníkaArchív

30.6.2018, Ing. Ružena Ivanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Sledovanie stavebných denníkovArchív

19.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Náležitosti stavebného denníka v roku 2017Garancia

23.5.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedenie stavebného denníka pri stavbe uskutočňovanej svojpomocneArchív

31.5.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoby oprávnené vykonávať zápisy v stavebnom denníku v roku 2017Garancia

26.6.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Postavení a úkoly stavbyvedoucíhoGarancia

27.9.2007, Ing. Josef Ladra, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Riadenie uskutočňovania stavbyArchív

26.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 46d Stavebný technikArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavební deníkGarancia

30.6.2008, Ing. Josef Ladra, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Provádění staveb, jejich změn a odstraňováníGarancia

27.9.2010, JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 46b Stavebný dozorArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Odborné vedení provádění stavbyGarancia

20.1.2011, JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Jednotlivé případy soudních rozhodnutí XIII.Garancia

27.9.2013, JUDr. Petr Tégl, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Spolupráca autorského dozoru a odborného autorského dohľadu so stavebným dozorom stavebníkaArchív

6.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Výkony technického dozoruArchív

11.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Spolupôsobenie technického dozoru pri zabezpečovaní dodatkov k realizačným projektomArchív

20.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Spolupráca technického dozoru so stavbyvedúcimArchív

21.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Výkony vedenia uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobouArchív

30.6.2018, Ing. Ružena Ivanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Postavení a úkoly osob pověřených technickým dozorem a cenovou kontrolouGarancia

2.2.2006, Ing. Josef Ladra, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Výkony stavbyvedúcehoArchív

25.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Strata dokumentov pre účely kolaudácie v roku 2017Garancia

26.7.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Plnenie podmienok stavebných povolení a iných povolení vydaných pre výstavbuArchív

7.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Spolupráca technického dozoru s odborným autorským dohľadomArchív

30.6.2018, Ing. Ružena Ivanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Změna stavby před jejím dokončenímArchív

31.5.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Kontrola a evidencia dokladov, ktoré zhotoviteľ odovzdáva v priebehu výstavby a v procese odovzdania a prevzatia stavbyArchív

22.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Odporúčaný zoznam dokladov, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v roku 2017Garancia

17.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zemní práceGarancia

30.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Obecné zásady a doporučeníGarancia

30.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zmluvné zabezpečenie technického dozoruArchív

12.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Změny ve stavebním zákoně od 1. 1. 2021Archív

10.11.2020, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy na výkon činnosti technického dozoru podľa Občianskeho zákonníkaArchív

7.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavebné práceArchív

2.1.2018, Prof. Ing. Zuzana Sternová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

ObsahArchív

30.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Spolupráca technického dozoru so spracovateľom realizačných projektovArchív

30.6.2018, Ing. Ružena Ivanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zemní práce z pohledu požadavků předpisůGarancia

4.5.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Spolupráca technického dozoru s autorským dozoromArchív

30.6.2018, Ing. Ružena Ivanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Nová stavebná legislatíva: Overenie projektu stavbyGarancia

27.12.2022, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spolupráca so stavebníkom a so zhotoviteľom projektovej dokumentácieArchív

30.6.2018, Ing. Ružena Ivanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Lešenie z hľadiska BOZP (príprava, kontrola, stavba)Garancia

25.9.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Postavenie autorského dozoru pri realizácii stavby v roku 2018Garancia

26.9.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

ObsahArchív

30.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zmluva o výkone autorského dozoruArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 98 - § 104Archív

16.4.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 46a StavbyvedúciArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus