dnes je 14.6.2024

Předání a převzetí díla (odevzdání a převzetí stavby)Garancia

29.9.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Odovzdanie staveniskaArchív

11.12.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Kontrola a evidencia dokladov, ktoré zhotoviteľ odovzdáva v priebehu výstavby a v procese odovzdania a prevzatia stavbyArchív

22.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 46d Stavebný technikGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Odborné vedení provádění stavbyGarancia

20.1.2011, JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Kolaudačné konanie v roku 2021Archív

7.4.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkony technického dozoruArchív

11.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Výkony stavbyvedúcehoArchív

25.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Postavení a úkoly osob pověřených technickým dozorem a cenovou kontrolouGarancia

2.2.2006, Ing. Josef Ladra, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 28Garancia

16.3.2023, JUDr. Peter Kotvan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Provádění staveb, jejich změn a odstraňováníGarancia

27.9.2010, JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Lešenie z hľadiska BOZP (príprava, kontrola, stavba)Archív

25.9.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzory dokumentůGarancia

30.6.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Předání a převzetí staveništěGarancia

30.6.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Sledovanie stavebných denníkovArchív

19.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vedenie stavebného denníka pri stavbe uskutočňovanej svojpomocneArchív

31.5.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spolupôsobenie technického dozoru pri zabezpečovaní dodatkov k realizačným projektomArchív

20.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Spolupráca technického dozoru so stavbyvedúcimArchív

21.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Pracovní prostředí na staveništiGarancia

11.4.2011, Ing. Marie Pečená, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Odborný autorský dohľadArchív

4.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Odporúčaný zoznam dokladov, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v roku 2017Garancia

17.3.2017, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Bezpečné provádění stavebních pracíGarancia

27.9.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Spolupráca technického dozoru s odborným autorským dohľadomArchív

30.6.2018, Ing. Ružena Ivanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Riadenie uskutočňovania stavbyArchív

26.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zmluvné zabezpečenie technického dozoruArchív

12.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Spolupráca technického dozoru s autorizovaným geodetom stavebníkaArchív

30.6.2018, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Obecné zásady a doporučeníGarancia

30.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zemní práceGarancia

30.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zemní práce z pohledu požadavků předpisůGarancia

4.5.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práciGarancia

11.4.2011, Ing. Marie Pečená, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Spolupôsobenie technického dozoru pri zabezpečovaní projektovej dokumentácie a geodetických a kartografických prácArchív

13.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHArchív

10.12.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Správne delikty na úseku výstavbyArchív

4.7.2023, JUDr. Lukáš Jančát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Odborné způsobilostiGarancia

4.7.2011, JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzorové dokumentyGarancia

4.7.2011, JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Jednotlivé případy soudních rozhodnutí XIII.Garancia

27.9.2013, JUDr. Petr Tégl, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Projektová činnost ve výstavběGarancia

27.9.2010, JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na staveniskuArchív

30.6.2018, Ing. Ružena Ivanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Výkony vedenia uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobouArchív

30.6.2018, Ing. Ružena Ivanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus