dnes je 23.2.2024

Kontrolná činnosť zamestnávateľaArchív

27.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Kontrola OOPP na staveniskuArchív

27.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Oboznamovanie a informovanie zamestnancovArchív

27.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Kontrola dokumentácie BOZP v roku 2022Archív

27.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Odovzdanie a prevzatie pracoviska pri práci externých organizáciíArchív

27.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zdvíhacie práce na staveniskuArchív

27.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vykládka kamiónu v roku 2022Archív

28.9.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Kontrolná činnosť zamestnávateľa v roku 2022Archív

28.9.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Kontrola osobných ochranných pracovných prostriedkov v roku 2022Archív

28.9.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov v roku 2022Archív

28.9.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Opatrenia na zníženie dôsledkov nočnej a zmenovej práce v roku 2022Archív

26.8.2022, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Legislatívne požiadavky na zdravé a bezpečné vybavenie kancelárskych priestorovArchív

26.8.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Aktualizácia dokumentácie BOZP a OPP pri zmene konateľovArchív

26.8.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Predĺženie pracovnej zmeny na pracovisku so zvýšenou prašnosťouArchív

26.8.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Riziká nočnej práce a práce na zmeny v roku 2022Archív

26.8.2022, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Prehľad zmien v legislatíve BOZPArchív

26.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Práva bezpečnostného technika pri podaní žiadosti o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanieArchív

26.8.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickomArchív

15.7.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vplyv nočnej práce a nepretržitej prevádzky na výskyt psychických problémovArchív

15.7.2022, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Používanie ochrannej prilbyArchív

15.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vplyv nočnej práce a zmenovej prevádzky na spánokArchív

15.7.2022, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Môžem žiadať o vrátenie ochranných pracovných odevov po skončení pracovného pomeru?Archív

15.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Horľavé kvapaliny - rozdelenie a označovanieArchív

15.7.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Porušenie pracovnej disciplínyArchív

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Psychosociálne riziká na pracoviskuArchív

23.6.2022, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Protipožiarna asistenčná hliadka v roku 2022Archív

23.6.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Pracovný úraz v roku 2022Archív

23.6.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Hasiace prístroje - rozdelenie, druhy, triedy požiarov v roku 2022Archív

23.6.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Riadenie a hodnotenie psychosociálnych rizík na pracoviskuArchív

23.6.2022, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Platnosť ustanovení v súvisiacich s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19Archív

23.6.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Sklad - šírky ciest a uličiek pre manipuláciu s materiálomArchív

5.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Chemické faktory pracovného prostrediaArchív

5.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Biologické faktory pracovného prostrediaArchív

5.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zákaz fajčenia na pracoviskuArchív

5.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Faktory pracovného prostredia - tepelná záťažArchív

7.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Faktory pracovného prostrediaArchív

7.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Posúdenie zdravotných rizík a kategorizácia prácArchív

7.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Faktory pracovného prostredia - osvetlenie pri práciArchív

7.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Bezpečnosť na hromadných podujatiachArchív

10.3.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vyšetrovanie pracovných úrazovArchív

10.3.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Pitný režim na pracoviskuArchív

10.3.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Sklad - komunikácie určené pre chodcov a na prepravu tovaru v skladových priestorochArchív

10.3.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Práca vo výškach - lešeniaArchív

10.3.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Lekárnička na pracoviskuArchív

22.2.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci od 1. 1. 2023Archív

22.2.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnej služby k ochrane pred požiarmiArchív

28.1.2022, Ing. Kristina Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus