dnes je 19.7.2024

Odovzdanie staveniskaArchív

11.12.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Odovzdanie a prevzatie pracoviska pri práci externých organizáciíArchív

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Poverenie koordinátorov bezpečnosti pri práci na staveniskuArchív

26.11.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Odovzdanie a prevzatie pracoviska pri práci externých organizáciíArchív

27.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Poverenie koordinátorov bezpečnosti pri práci na staveniskuArchív

27.7.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Výkony stavbyvedúcehoArchív

25.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Odborné vedení provádění stavbyGarancia

20.1.2011, JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Provádění staveb, jejich změn a odstraňováníGarancia

27.9.2010, JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzory dokumentůGarancia

30.6.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Předání a převzetí staveništěGarancia

30.6.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 46d Stavebný technikGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Otázky a odpovede na skúšku ABTArchív

22.8.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Výkony technického dozoruArchív

11.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 23Garancia

16.3.2023, JUDr. Peter Kotvan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práciGarancia

11.4.2011, Ing. Marie Pečená, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Nabídka a její náležitostiGarancia

12.5.2014, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Odborný autorský dohľadArchív

4.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zemní práce z pohledu požadavků předpisůGarancia

4.5.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 28Garancia

16.3.2023, JUDr. Peter Kotvan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Obecné zásady a doporučeníGarancia

30.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zemní práceGarancia

30.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Sledovanie stavebných denníkovArchív

19.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

ÚvodníkArchív

7.12.2022, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Spolupôsobenie technického dozoru pri zabezpečovaní projektovej dokumentácie a geodetických a kartografických prácArchív

13.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Postavení a úkoly osob pověřených technickým dozorem a cenovou kontrolouGarancia

2.2.2006, Ing. Josef Ladra, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vedenie stavebného denníka pri stavbe uskutočňovanej svojpomocneArchív

31.5.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní prostředí na staveništiGarancia

11.4.2011, Ing. Marie Pečená, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Bezpečné provádění stavebních pracíGarancia

27.9.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Lešenie z hľadiska BOZP (príprava, kontrola, stavba)Archív

25.9.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na staveniskuArchív

30.6.2018, Ing. Ružena Ivanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Spolupôsobenie stavbyvedúceho pri vypracovaní dokumentácie zhotoviteľaArchív

26.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništiGarancia

7.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 20Garancia

16.3.2023, JUDr. Peter Kotvan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor pracovnej zmluvy zamestnanca na výkon činností technického dozoruArchív

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spolupráca technického dozoru s autorizovaným geodetom stavebníkaArchív

30.6.2018, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Poskytovanie prvej pomoci na staveniskuArchív

30.6.2018, Kvetoslava Jarovská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Činnosti autorizovaných inženýrů a technikůGarancia

30.6.2010, JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Správne delikty na úseku výstavbyArchív

4.7.2023, JUDr. Lukáš Jančát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Výkony vedenia uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobouArchív

30.6.2018, Ing. Ružena Ivanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Závazné stanovisko dotčeného správního orgánu/úřadu - vzorArchív

4.1.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus