dnes je 7.12.2022

Šetrnost k sousedstvíArchív

6.12.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Osoby oprávněné uplatnit návrh na pořízení změny územního plánuGarancia

29.11.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Platnosť dokladu o odbornej spôsobilosti vydaného revíznym technikomGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Oboznamovanie zamestnancov - neprofesionálnych vodičov z hľadiska BOZPGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Práca zamestnanca formou homeofficeu z pohľadu BOZPGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Bezpečné uskladňovanie a manipulácia s tlakovými nádobami na stlačené plynyGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakovGarancia

23.11.2022, Ing. Janka Vysolová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Skúšky tvárniacich strojov z pohľadu BOZPGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Ochrana rostlin a živočichů - propojení s postupy podle stavebního zákonaGarancia

22.11.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Kvalita prostředíGarancia

15.11.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Koordinovaná (závazná) stanoviskaGarancia

8.11.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Kontrolná činnosť zamestnávateľaGarancia

27.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Kontrola dokumentácie BOZP v roku 2022Garancia

27.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Oboznamovanie a informovanie zamestnancovGarancia

27.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zdvíhacie práce na staveniskuGarancia

27.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Kontrola OOPP na staveniskuGarancia

27.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Odovzdanie a prevzatie pracoviska pri práci externých organizáciíGarancia

27.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Veřejnoprávní smlouva - obecné vymezení a její použití v procesech upravených stavebním zákonemGarancia

25.10.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Povinnosti stavebníkaGarancia

18.10.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Pohľad advokáta na novú stavebnú legislatívu - Zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaníGarancia

12.10.2022, Mag. Annamária Tóthová, partnerka, Šimon Kazda, právny asistent, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavby do 25 m2 nevyžadující žádné povolení stavebního úřaduGarancia

11.10.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľnostíGarancia

10.10.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis nájomnej zmluvy do katastra nehnuteľnostíGarancia

4.10.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola osobných ochranných pracovných prostriedkov v roku 2022Garancia

28.9.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vykládka kamiónu v roku 2022Garancia

28.9.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov v roku 2022Garancia

28.9.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Kontrolná činnosť zamestnávateľa v roku 2022Garancia

28.9.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Urýchlenie konania o záznameGarancia

28.9.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmínění rozhodování v území v územně plánovací dokumentaci - regulační plán a územní studieGarancia

27.9.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Poskytovanie listín z katastra nehnuteľnostíGarancia

22.9.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavební úpravy a údržba stavby - rozdíly a režimy, kterým podléhajíGarancia

20.9.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Záhradný domček z pohľadu stavebného právaGarancia

16.9.2022, Mgr. Lenka Miklóssyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika susedských vzťahovGarancia

14.9.2022, Mgr. Lenka Miklóssyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová stavebná legislatíva: Legálna definícia pojmu stavebníkGarancia

14.9.2022, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhy územních rozhodnutíGarancia

13.9.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus