dnes je 30.6.2022

Vzor zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiamGarancia

28.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor zmluvy o zriadení vecného bremenaGarancia

27.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Martina Jenčová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor darovacej zmluvyGarancia

20.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor zámennej zmluvyGarancia

15.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva v roku 2022Garancia

14.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Kostková, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Vzor kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytuGarancia

8.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018

Vzor zmluvy o výkone správyGarancia

29.3.2022, Ing. Peter Pittner, Mgr. Rastislav Sopóci, JUDr. Michal Andrejšin, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Vzor zmluvy o dielo na zabezpečenie upratovacích prácGarancia

22.3.2022, Ing. Peter Pittner, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor zmluvy o dielo na zabezpečenie zimnej údržbyGarancia

22.3.2022, Ing. Peter Pittner, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor zmluvy o dielo o poskytovaní pohotovostnej havarijnej službyGarancia

21.3.2022, Ing. Peter Pittner, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor zmluvy pre dodávateľský spôsob výkonu činnosti (odborná prehliadka a odborná skúška) revízneho technikaGarancia

18.3.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške zdvíhacieho zariadeniaGarancia

18.3.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Laura Fotopulosová., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor správy - Východisková odborná prehliadka (OP) a odborná skúška (OS) elektrického zariadeniaGarancia

17.3.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Porušenie pracovnej disciplínyGarancia

22.2.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodatok k pracovnej zmluve, že zamestnanec môže vykonávať príležitostne prácu z domu (home office)Archív

13.5.2021, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o splátkový kalendár v exekúcii zrážkami zo mzdy v roku 2021Archív

13.4.2021, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor plnomocenstvaArchív

2.12.2020, prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podpisový vzor konateľaArchív

20.11.2020, prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy na výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby podľa Obchodného zákonníkaArchív

28.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vzor zmluvy zamestnanca na výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavbyArchív

27.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Dohoda o vykonaní práce na výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavbyArchív

27.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vzor zmluvy na výkon činnosti autorizovaného geodeta stavebníka (objednávateľa) podľa Obchodného zákonníkaArchív

22.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vzor pracovnej zmluvy zamestnanca na výkon činnosti autorizovaného geodeta stavebníka (objednávateľa)Archív

21.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vzor dohody o vykonaní práce na výkon činnosti autorizovaného geodeta stavebníka (objednávateľa)Archív

21.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vzor zmluvy na výkon činnosti autorizovaného geodeta projektanta podľa Obchodného zákonníkaArchív

15.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vzor pracovnej zmluvy zamestnanca na výkon činnosti autorizovaného geodeta projektantaArchív

14.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Dohoda o vykonaní práce na výkon činnosti autorizovaného geodeta projektantaArchív

14.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vzor pracovnej zmluvy zamestnanca na výkon činností technického dozoruArchív

13.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vzor zmluvy o technickej pomociArchív

13.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vzor zmluvy na výkon činnosti technického dozoru podľa Občianskeho zákonníkaArchív

12.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vzor zmluvy na výkon činnosti technického dozoru podľa Obchodného zákonníkaArchív

11.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vzor pracovného poriadkuArchív

6.2.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie realizačných projektovGarancia

10.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie projektu pre stavebné povolenieGarancia

10.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Darovacia zmluvaArchív

9.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie dokumentácie pre územné konanieGarancia

9.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Zmluva o zriadení vecného bremena in remArchív

6.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o nájmeArchív

6.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Návrh na vklad do katastra nehnuteľnostíArchív

5.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Zmluva o zriadení vecného bremena in personamArchív

5.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Nájomná zmluvaArchív

4.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiArchív

4.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Rozhodnutie o odstránení stavbyArchív

3.9.2019, Ing. Pavel Adamík, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Kontrolný list - Odstránenie stavbyArchív

3.9.2019, Ing. Pavel Adamík, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škodyArchív

2.9.2019, Ing. Pavel Adamík, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Rozhodnutie o spaľovaní nevyužitej drevnej hmoty na vodných tokoch a vodných stavbáchArchív

2.9.2019, Ing. Pavel Adamík, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavbyArchív

30.8.2019, Ing. Pavel Adamík, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Upozornenie štátneho stavebného dohľaduArchív

28.8.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územiaArchív

28.8.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer