// Stavebný portál
dnes je 22.1.2022

Najnovšie

Projektovú prípravu a povoľovanie stavieb značne brzdia viaceré problémy, upozorňujú stavební inžinieriGarancia

17.1.2022, Zdroj: SITA

... Priebeh projektovej prípravy a povoľovania stavieb výrazne brzdia viaceré problémy. Podľa Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) za to môže aj zatiaľ absentujúca nová legislatíva v stavebníctve, najmä elektronizácia a digitalizácia procesov a ich zefektívnenie. Priebeh projektovej prípravy ...

Stavebné zákony schválené vládou sú nevyvážené a nekvalitné, upozorňuje VIA IURISGarancia

14.1.2022, Zdroj: SITA

... Podľa organizácie nové zákony naďalej zhoršujú postavenie susedov a verejnosti pri povoľovaní výstavby v ich okolí, najmä pri líniových stavbách, ako sú cesty či diaľnice. K výstavbe sa tak môžu vyjadriť len obyvatelia, ktorí bezprostredne susedia so stavebným pozemkom. Organizácia VIA IURIS považuje ...

Inštitút urbánneho rozvoja privítal schválenie návrhov zákonov o výstavbe a územnom plánovaní vládouGarancia

14.1.2022, Zdroj: SITA

... Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) privítal schválenie návrhov zákonov o územnom plánovaní a o výstavbe vládou. Návrhy zákonov tak budú pravdepodobne prerokované v prvom čítaní už na februárovom rokovaní Národnej rady SR. Navrhovaná účinnosť oboch nových zákonov, ktoré majú nahradiť súčasný jednotný stavebný ...

Stavebný zákon z roku 1976 nahradia dva úplne nové zákony o výstavbe a územnom plánovaníGarancia

13.1.2022, Zdroj: SITA

... Súčasný zastaralý stavebný zákon z roku 1976 nahradia od začiatku budúceho roka dva úplne nové zákony o výstavbe a územnom plánovaní. Podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina) to v súvislosti so schválením oboch návrhov zákonov na vláde považuje za hlavnú zásadnú ...

ZMOS aj Únia miest Slovenska kritizujú vládou schválenú stavebnú legislatívuGarancia

13.1.2022, Zdroj: SITA

... Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nepovažuje vládou schválenú stavebnú legislatívu za správne rozhodnutie. Naďalej trvá na svojich zásadných a principiálnych výhradách, je presvedčené, že stavebná legislatíva potrebuje také parametre, ktoré pomôžu samosprávam, ich obyvateľom aj investorom. Združenie ...

Proces územného plánovania by sa mal výrazne zjednodušiť, umožní to aj elektronizáciaGarancia

12.1.2022, Zdroj: SITA

... Proces územného plánovania by sa mal výrazne zjednodušiť. Umožniť to majú samotné postupy, ale aj výrazná elektronizácia územného plánovania, ktorá bude založená na postupnej digitalizácii údajov o území, nových územnoplánovacích dokumentácií v jednotnej forme. Práve elektronizácia bude základom návrhu ...

Nový zákon o výstavbe by mal zjednodušiť stavebné povoľovania, účinnosť má nadobudnúť od začiatku roka 2023Garancia

12.1.2022, Zdroj: SITA

... Návrh nového zákona o výstavbe, ktorý v stredu s pripomienkami schválila vláda, by mal prispieť k profesionalizácii štátnej správy vo výstavbe a k znižovaniu administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s výstavbou. Tiež by mal zjednodušiť stavebné povoľovania, najmä elektronizáciou procesov a ...

Stavebná produkcia vlani v novembri medziročne vzrástla o 1 %, zaostávanie za obdobím pred pandémiou sa znížiloGarancia

11.1.2022, Zdroj: SITA

... Stavebné podniky dosiahli v novembri minulého roka produkciu v celkovom objeme 588,5 mil. eur, v medziročnom porovnaní je to viac o 1 %. Bol to piaty mesiac roka 2021, kedy výkonystavebníctvazaznamenali rast. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia v predposlednom mesiaci vlaňajška medzimesačne ...

Zatepľovanie bytových domov bude jednoduchšie vďaka 48 miliónom eur z eurofondovGarancia

10.1.2022, Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

... Ministerstvu investícií sa podarilo s Európskou komisiou vyrokovať miernejšie podmienky na poskytnutie zvýhodneného úveru. Ministerstvu investícií sa podarilo s Európskou komisiou vyrokovať miernejšie podmienky na poskytnutie zvýhodneného úveru. Dobrá správa pre regióny. Vďaka navýšeniu Integrovaného ...

Spomalenie investičnej výstavby pocítili aj projektanti, záujem o ich služby sa znížilGarancia

7.1.2022, Zdroj: SITA

... O služby projektantov na Slovensku bol v minulom roku nižší záujem, dôvodom bolo spomalenie investičnej výstavby. Realizáciu projektových prác podľa Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI), podobne ako v iných oblastiach domáceho hospodárstva, takisto ovplyvnila situácia súvisiaca s pandémiou ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vzdialenosť drobnej stavby od hranice susedného pozemkuArchív

7.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Drobnou stavbou sa rozumie taká, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a zároveň spĺňa výmeru stanovenú Stavebným zákonom (max. 25 m 2 ). Pre realizáciu drobnej stavby postačuje ohlásenie stavebnému úradu, so stavbou samotnou je však potrebné počkať až do času, kým stavebný ...

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva v roku 2021Archív

22.12.2020, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Kostková, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Kostková; JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA uzavretá podľa § 50a a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákona ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebGarancia

16.4.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor - Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiGarancia

4.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Kúpna zmluva    uzatvorená podľa ustanovenia  § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov   (ďalej len „zmluva”) uzavretá dolu uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi zmluvnými stranami: Predávajúci ...

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

15.8.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ......................................... ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

28.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

31.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

17.2.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Príprava zmlúv v stavebníctve

Lektor: JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Dátum: 26.1.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Hlásenie pracovných úrazov v roku 2022

Lektor: Ing. Lukáš Židík

Dátum: 22.2.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA