dnes je 1.10.2023

Najnovšie

Osvetlenie vnútorných priestorov pracoviska z hľadiska BOZP v roku 2023Garancia

29.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Otázka: Má zamestnávateľ oprávnenosť v zmysle úsporných opatrení inštalovať v kanceláriách fotobunku na osvetlení? Keďže zamestnanec sedí určitú dobu bez pohybu, svetlo sa zhasne. Odpoveď: Legislatívna úprava: Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Povolenie na zváranie pri stavebných prácach v roku 2023Garancia

28.9.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Ivan Poruban Otázka: Je potrebné v rámci stavebných prác na otvorených priestranstvách, kde sa nachádzajú len betónové plochy a výkopy (základy budúcej stavby), vydávať povolenie na zváranie? Ak áno, je možné ho vydať na isté obdobie, napr. mesiac? Nie je totiž prakticky možné chodiť pred každým ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Opatrenia pri používaní diizokyanátovGarancia

27.9.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA Manipulácia s diizokyanátmi sa stala v ostatnej dobe jednou z najdôležitejších problematík, ktoré ovplyvňujú naše zdravie a životné prostredie. Práve manipulácia s týmito látkami si vyžaduje nielen pozornosť odborníkov ale i širokej verejnosti. Chemické zlúčeniny známe ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zástupce veřejnostiGarancia

26.9.2023, Ing. arch. Hana Krupníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zástupca verejnosti Súčasne platný stavebný zákon, teda zákon č. 183/2006 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte stavebný zákon), v rámci úpravy procesu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie, územného opatrenia o stavebnej uzávere ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

BOZP pri dobrovoľníckych aktivitáchGarancia

26.9.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA Súčasná mladá generácia sa čoraz viac začína venovať dobrovoľníckej činnosti. Aj keď často nemá finančnú odmenu, je jednou z najcennejších foriem aktivity v spoločnosti. Jej význam spočíva v tom, že dokáže zmeniť životy ľudí, ovplyvniť komunity a prispievať k rôznym ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Posúdenie rizík a opatrenia pre home officeGarancia

25.9.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA „Home office” – ide o prácu vykonávanú príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma, prípadne na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva v súlade s pracovnou ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

ÚvodníkGarancia

25.9.2023, Mgr. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Tamila Chui Vážení čitatelia, v aktuálnom čísle online časopisu Bezpečnosť práce nájdete informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je všeobecne známe, že zamestnávateľ v zmysle legislatívnych predpisov je povinný zaistiť bezpečné pracovné podmienky, bezpečné pracovné prostredie ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

3D tisk staveb 06: Zajímavé 3D tištěné objektyGarancia

19.9.2023, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... 3D tlač stavieb 06: Zaujímavé 3D tlačené objekty Budova štátnej správy v Dubaji, SAE Vo februári 2022 ohlásila Dubaj dokončenie najväčšej budovy (z hľadiska zastavanej plochy) vytvorenej pomocou technológie trojrozmernej tlače. Má dve podlažia a zaberá plochu 640 m2. Sídliť v nej bude administratíva ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Katastrálne právo v roku 2023 - pozor na chyby v listináchZvukGarancia

19.9.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:42:46

... Čo by bolo dobré vedieť z hľadiska katastrálneho práva v roku 2023? O ktorých chybách v rámci podaní na kataster - Katastrálny úrad pri vkladovom konaní a kúpnej zmluve, na ktorej je kúpna cena €? Ako je s pozemkovými knihami dnes? Na tieto a ďalšie otázky sme diskutovali s JUDr. Luciou Filagovou ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

ČlánkyGarancia

13.9.2023, Mgr. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Tamila Chui ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

KAPOR - katastrálny portál od 01.05.2022 nahradený službami v ESKN a ZB GISArchív

12.5.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Jeden z prvých verejných portálov štátnej správy bol od 01.05.2022 definitívne vypnutý po 19 rokoch svojej existencie. Našiel si medzi odbornou verejnosťou, ale aj širokou verejnosťou svojich obľúbencov hlavne z radov stavebných inžinierov, ale aj v oblasti bankovníctva, realít, ...

Zameranie adresného bodu je podmienkou pre určenie súpisného číslaArchív

18.3.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Martina Kostková Súpisné číslo má pridelené každá budova, ktorá bola právoplatne skolaudovaná. Náklady na súpisné číslo hradí obec. Je potrebné odlišovať ho od čísla orientačného. Súpisné číslo prideľuje obec po tom, ako mu bola podaná kompletná žiadosť. V žiadosti o určenie súpisného a orientačného ...

Vzdialenosť drobnej stavby od hranice susedného pozemkuArchív

7.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Martina Kostková Drobnou stavbou sa rozumie taká, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a zároveň spĺňa výmeru stanovenú Stavebným zákonom (max. 25 m 2 ). Pre realizáciu drobnej stavby postačuje ohlásenie stavebnému úradu, so stavbou samotnou je však potrebné počkať až do času, kým stavebný ...

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHArchív

10.12.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Základný pojem Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa považuje za tovar), § 19 (vznik daňovej povinnosti ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Povolenie k stavbe vŕtanej studne v roku 2021Archív

16.4.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Dovoľujeme si Vás požiadať o usmernenie ohľadom povoľovania vŕtaných studní pre FO / PO. Je pri povoľovaní studní potrebné vydať príslušným stavebným úradom územné rozhodnutie, nakoľko sa jedná o stavbu pod zemským povrchom a následne z úrovne odd. životného prostredia vydať ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

17.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

26.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

8.11.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Katastrálne právo v roku 2023 - pozor na chyby v listinách

Čo by bolo dobré vedieť z hľadiska katastrálneho práva v roku 2023? O ktorých chybách v rámci podaní na kataster - Katastrálny úrad pri vkla...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Geometrický plán z pohľadu katastra nehnuteľností v roku 2023 - na čo si dať pozor

Lektor: JUDr. Lucia Filagová

Dátum: 30.10.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní od 1.4.2024 - čo sa zmení a ako bude vyzerať povoľovanie stavieb?

Lektor: Mag. Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Dátum: 15.11.2023

Čas konania: 10:00 - 11:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Spravodaj - Zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA