dnes je 21.10.2021

Najnovšie

Stavebná produkcia Európskej únie v auguste medzimesačne klesla o 1,8 %Garancia

20.10.2021, Zdroj: SITA

... Stavebná výroba v eurozóne v auguste podľa sezónne upravených údajov medzimesačne klesla o 1,3 percenta a v rámci celej Európskej únie (EÚ) o 1,8 percenta. Medziročne sa stavebná produkcia v eurozóne zmenšila o 1,6 percenta a v celej EÚ o 1 percento. Informoval o tom v utorok štatistický úrad Európskej ...

Novela zákona o výstavbe diaľnic je podľa VIA IURIS v rozpore s ústavou, poslanci by ju mali odmietnuťGarancia

18.10.2021, Zdroj: SITA

... Organizácia VIA IURIS žiada poslancov parlamentu odmietnuť podľa nej kontroverznú novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest. Návrh považuje za neodôvodnený a v rozpore so slovenskou ústavou. Organizácia VIA IURIS žiada poslancov ...

Domáce stavebníctvo bude v najbližších mesiacoch zápasiť najmä s nedostatkom materiálu a pracovníkovGarancia

12.10.2021, Zdroj: SITA

... Slovenské stavebníctvo bude v najbližších mesiacoch zápasiť najmä s nedostatkom materiálu a pracovnej sily. Čeliť bude aj zvýrazňujúcemu sa cenovému tlaku, ktorý sa prejavuje zvlášť citeľne práve pri stavebných komponentoch, ako napríklad železo, oceľ, plasty či drevo. Slovenské stavebníctvo bude ...

Na prémiu v stavebnom sporení by budúci rok malo z rozpočtu ísť opäť menejGarancia

12.10.2021, Zdroj: SITA

... Financovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu klesá a inak by tomu nemalo byť ani budúci rok. Na podporu stavebného sporenia prostredníctvom štátnej prémie sa v roku 2022 rozpočtujú výdavky zo štátneho rozpočtu v sume 6,5 mil. eur. V ďalšom roku by to malo byť 6 mil. eur a v roku 2024 by na štátnu ...

Z judikatúry: Prevod nehnuteľností, na ktoré bol uplatnený reštitučný nárokGarancia

11.10.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku zo dňa 7. septembra 2015 sp. zn. 3 Sžr/102/2014 (ďalej len „Rozsudok”) vyjadril nasledovný právny názor, že: „Ak postupom správcu konkurznej podstaty došlo k porušeniu blokačného ustanovenia § 4 ods. ...

Produkcia stavebníctva vzrástla o viac ako 4 %, za úrovňou pred pandémiou zaostávala takmer o 16 %Garancia

11.10.2021, Zdroj: SITA

... Stavebná produkcia v auguste tohto roka medziročne vzrástla o 4,2 % na 502,3 mil. eur, oproti tomu istému mesiacu v predpandemickom roku 2019 zaostávala stále takmer o 16 %. Stavebná produkcia v auguste tohto roka medziročne vzrástla o 4,2 % na 502,3 mil. eur, oproti tomu istému mesiacu v predpandemickom ...

Vydanie dokladu o vyúčtovaní mzdyGarancia

7.10.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podľa § 130 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce ( ZP ) je zamestnávateľ pri vyúčtovaní mzdy povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä i/ údaje o jednotlivých zložkách mzdy (napr. o tarifnej mzde, mzdových zvýhodneniach), ii/ o jednotlivých plneniach poskytovaných ...

Výdavky na stravovanie podnikateľa - účtovanie a zdaňovanieGarancia

7.10.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Výdavky vynaložené na stravovanie podnikateľského subjektu (fyzickej osoby) nie sú upravené žiadnym právnym predpisom a ustanovenia súvisiace so stravovaním neobsahuje ani Zákonník práce.  Daňovo akceptovateľné výdavky na stravovanie podnikateľa sú viazané na zdanené príjmy,  ktoré ...

Účtovanie zálohových faktúr v roku 2022Garancia

7.10.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Faktúra predstavuje daňový doklad, ktorý je predmetom  § 71 až § 76 zákona č. 222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”). Za faktúru sa považuje doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo elektronickej podobe a obsahuje údaje podľa ...

Rekreácie zamestnancov z pohľadu dane z príjmov zo závislej činnosti v roku 2021 a 2022Garancia

7.10.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Od roku 2019 zamestnávatelia poskytujú zamestnancom v súlade s § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zn. n. p. ( ZP ) príspevok na rekreáciu vo výške 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275,00 € za kalendárny rok (ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vzdialenosť drobnej stavby od hranice susedného pozemkuArchív

7.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Drobnou stavbou sa rozumie taká, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a zároveň spĺňa výmeru stanovenú Stavebným zákonom (max. 25 m 2 ). Pre realizáciu drobnej stavby postačuje ohlásenie stavebnému úradu, so stavbou samotnou je však potrebné počkať až do času, kým stavebný ...

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva v roku 2021Archív

22.12.2020, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Kostková, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Kostková; JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA uzavretá podľa § 50a a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákona ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebGarancia

16.4.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor - Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiGarancia

4.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Kúpna zmluva    uzatvorená podľa ustanovenia  § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov   (ďalej len „zmluva”) uzavretá dolu uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi zmluvnými stranami: Predávajúci ...

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

15.8.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ......................................... ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

26.10.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

9.11.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

25.11.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Nastavenie pravidiel chovu zvierat v obci pre občanov i podnikateľské subjekty - práva a kompetencie obce a orgánov štátnej správy

Lektor: Mgr. Ivan Poruban

Dátum: 27.10.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA