dnes je 30.6.2022

Najnovšie

Stavby, terénní úpravy a zařízení vyžadující ohlášeníGarancia

28.6.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stavby, terénne úpravy a zariadenia vyžadujúce ohlásenie Výpočet stavieb, terénnych úprav, zariadení a udržiavacích prác, pri ktorých postačí ohlásenie stavebnému úradu namiesto stavebného povolenia, upravuje § 104 zákona č. 183/2006 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Proces ohlásenia ako ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Účast a námitky dotčených osob při umisťování záměrůGarancia

23.6.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Účasť a námietky dotknutých osôb pri umiestňovaní zámerov Režimov pre umiestnenie zámerov, upravuje stavebný zákon č. 183/2006 Zb. niekoľko, pričom niektoré prebiehajú formou správneho konania, a ostatné sú postupom podľa časti štvrtej správneho poriadku a ich výsledkom je tzv. súhlas. Každý z týchto ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Tržby projektantov majú vzrásť mierne, v budúcom roku už výraznejšieGarancia

22.6.2022, Zdroj: SITA

... Projektové spoločnosti očakávajú v roku 2022 zvýšenie svojich tržieb v priemere o 0,9 % a v roku 2023 o ďalších 2,6 %. Pri projektovaní prevažne pozemných stavieb by tržby mali vzrásť o 1,4 %, resp. o 2,9 %. Naopak, projektanti najmä inžinierskych stavieb predpokladajú v aktuálnom roku pokles tržieb ...

Ceny stavieb bude možné upravovať podľa rastu nákladov, umožní to valorizačný vzorecGarancia

20.6.2022, Zdroj: SITA

... Zhotovitelia nových stavieb budú môcť v súťažiach predkladať ponuku, ktorú bude možné v čase valorizovať o rast cien. Umožní to valorizačný vzorec indexácie cien vstavebníctve, ktorý pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Spoločnosti a organizácie v rámci rezortu ho budú zapracovávať do nových ...

Štát si berie od samospráv späť prenesenú kompetenciu povoľovania staviebGarancia

20.6.2022, Zdroj: SITA

... Stavebné konania bude namiesto samospráv riadiť o necelé dva roky nový štátny Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorý vznikol 1. júna. Právomoc pri centrálnom povoľovaní stavieb sa zmení od apríla 2024, kedy nadobudne účinnosť v plnom rozsahu nový zákon o výstavbe. „Špeciálne stavebné úrady ...

Verejná správa nie je pripravená na digitalizáciu stavebníctva, myslí si väčšina projektových firiemGarancia

15.6.2022, Zdroj: SITA

... Projektové spoločnosti ohodnotili úroveň digitalizácieverejnejsprávy 4,3 bodu z 10 možných. Podľa 71 percent opýtaných projektantovverejnáspráva nie je pripravená prejsť na Informačný model budovy (BIM), 28 % túto situáciu nedokázalo zhodnotiť a 1 percento si myslí, ževerejnáspráva je na to pripravená ...

Změna územního plánu - časový a finanční aspekt, možná úskalíGarancia

14.6.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zmena územného plánu – časový a finančný aspekt, možno úskalia Je známe, že právna úprava územného plánovania je pomerne zložitá a jednotlivé procesy sú nie vždy úplne prehľadné. Od 1. 1. 2018 navyše k tradičnému postupu obstarávania zmien územného plánu, ktorý kopíruje postup obstarania územného plánu ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Nová stavebná legislatíva: Schválenie nových stavebných kódexovGarancia

13.6.2022, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Ivan Poruban Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon o výstavbe, ktorý prináša rozsiahlu reformu v oblasti územného plánovania a výstavby. V súčasnosti je uvedená problematika upravená najmä zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „Stavebný zákon”), pričom ...

Nová stavebná legislatíva: Legálna definícia pojmu stavbaGarancia

13.6.2022, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Ivan Poruban Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon o výstavbe, ktorý prináša rozsiahlu reformu v oblasti územného plánovania a výstavby. V súčasnosti je uvedená problematika upravená najmä zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „Stavebný zákon”), pričom ...

Projektanti počítajú v tomto roku s miernym rastom trhu, najmä pri pozemných stavbáchGarancia

13.6.2022, Zdroj: SITA

... Trh projektových prác by mal v tomto roku vzrásť priemerne o 0,6 %. Projektanti pozemných stavieb očakávajú nárast v tomto roku o 1,2 % a v budúcom roku o ďalších 3,5 %. Podľa polročnej štúdie slovenskéhostavebníctva, ktorú pripravila analytická spoločnosť CEEC Research, s.r.o., projektanti inžinierskych ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vzdialenosť drobnej stavby od susedného pozemku v roku 2017

26.7.2017, JUDr Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr Martina Jenčová Drobnú stavbu je potrebné ohlásiť. Ešte pred tým, ako sa stavebník pustí do stavebných prác. K ohláške je zároveň potrebné priložiť všetky potrebné dokumenty – ide najmä o list vlastníctva, jednoduchý nákres a technický opis ako aj ostatné dokumenty požadované príslušným stavebným ...

Vzor žiadosti o vydanie územno - plánovacej informácie

7.3.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Martina Jenčová Jedným z prvých dokumentov, o ktoré by sa mal zaujímať každý budúci stavebník, resp. každý budúci vlastník pozemku, na ktorom plánuje stavať je územný plán obce, resp. zóny a s tým súvisiaca územno – plánovacia informácia. Tá sa podrobne zameriava na konkrétnu parcelu a obsahuje ...

Lehota na vydanie stavebného povolenia

5.1.2018, JUDr Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr Martina Jenčová Pokiaľ si stavebník, resp. jeho zástupca (ak splnomocnil príslušnú osobu na vykonávanie úkonov spojených so stavebným konaním) splní všetky povinnosti, ktoré mu v súvislosti s podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia splnil, žiadosť ako aj kompletné prílohy predloží stavebnému ...

Nadstavba, prístavba a stavebné povolenie v roku 2017

1.5.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Martina Jenčová Pri stavbe tak nadstavby ako aj prístavby je potrebné postupovať podľa ustanovení Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (Stavebný zákon). Pri stavbe tak nadstavby ako aj prístavby je potrebné postupovať podľa ustanovení Zákona č. 50/1976 ...

Stavebné povolenie na stavbu pri vysokom napätí v roku 2017

11.9.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Martina Jenčová Niektorí stavebníci si obstarajú taký pozemok, ktorého súčasťou je aj vysoké napätie. Avšak, v súvislosti s budúcou stavbou treba mať v týchto prípadoch na zreteli viacero faktorov. V prvom rade, stavebník by mal už v čase kúpy pozemku vedieť, čo na ňom postaví, resp. – ako ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

21.7.2022, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

25.7.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

9.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Pripravovaná novela zákona o katastri nehnuteľnosti od 1.1.2023

Lektor: JUDr. Lucia Filagová

Dátum: 7.7.2022

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Nový zákon o výstavbe od 1. apríla 2024 a nový zákon o územnom plánovaní od 1. apríla 2024

Lektor: Mag. Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Dátum: 12.7.2022

Čas konania: 9:30 - 10:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA