dnes je 18.9.2020

Najnovšie

Dve tretiny júlovej "Prvej pomoci" smerovali do priemyslu, obchodu a stavebníctvaGarancia

14.9.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Na základe aktualizovaných dát dostupných k 31. augustu 2020 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny uzavreli so zamestnávateľmi a SZČO skoro 120-tisíc dohôd o poskytovaní podpory zo schém Prvej pomoci. Od začiatku mimoriadnej situácie bolo k poslednému ...

ÚVZ SR: Nová povinnosť pre zamestnávateľov platná od 01.09.2020Garancia

11.9.2020, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úrad verejného zdravotníctva opatrením č. OLP/6911/2020 zo dňa 28.08.2020 ustanovil zamestnávateľom povinnosť pri vstupe na pracovisko alebo do priestorov prevádzky od pracovníkov v pracovnoprávnom pomere, ...

Stavebná produkcia v júli síce zmiernila svoj medziročný pokles, naďalej bol však veľmi výraznýGarancia

11.9.2020, Zdroj: SITA

Stavebná produkcia v júli tohto roka síce zmiernila svoj medziročný pokles, naďalej bol však veľmi výrazný. Oproti júlu 2019 bola produkcia nižšia o 13,3 %, jej celkový objem dosiahol vyše 458 mil. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa oproti júnu 2020 ...

Prenos daňovej povinnosti pri stavebných úpravách na nehnuteľnosti určenej na predaj v roku 2020Garancia

10.9.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naša spoločnosť nadobudla v roku 2020 nehnuteľnosť, ktorá je po vykonaní nevyhnutných projekčných a stavebných úprav určená na ďalší predaj. Od stavebnej firmy sme si objednali pomocné stavebné práce a potrebujeme sa uistiť, aký daňový režim tu platí. ...

Ministerstvo hospodárstva už v rámci dotácií na nájomné vyplatilo viac ako 10 mil. eurGarancia

10.9.2020, Zdroj: SITA

Poskytovanie dotácií na nájomné sa podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka v posledných dvoch, troch týždňoch potešivo rozbehlo. Už sme vyplatili výrazne viac ako 10 mil. eur a ešte stále ten proces bude pokračovať, uviedol Sulík po stredajšom rokovaní ...

Odborári žiadajú miernejšie zníženie minimálnych pokút za ťažkú ujmu na zdraví následkom pracovného úrazuGarancia

10.9.2020, Zdroj: SITA

Konfederácia odborových zväzov SR žiada ministerstvo práce a sociálnych vecí, aby sa minimálne pokuty pre firmy za pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví, znížili miernejšie. V súčasnosti pokuta pre zamestnávateľa dosahuje najmenej 33-tisíc ...

Cezhraničné vykonávanie montážnych prác z pohľadu DPH v roku 2020Garancia

9.9.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tuzemský podnikateľ, neplatiteľ DPH, bude vykonávať služby - montážne práce na obytných kontajneroch v DE pre spoločnosť z ČR, platiteľa DPH, ktorý má zastúpenie aj v DE čo sa týka DPH. Práce sa budú robiť v DE. Kde bude v tomto prípade miesto ...

ÚvodníkGarancia

8.9.2020, Mária Sedláčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážení čitatelia, v aktuálnom čísle časopisu Spravodajca pre živnostníkov sa dočítate informáciu, ako správne účtovať sponzorovaný subjekt v jednoduchom účtovníctve. Zmluvný typ v podobe zmluvy o sponzorstve v športe je obsiahnutý v rámci ...

ČlánkyGarancia

8.9.2020, Mária Sedláčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sponzorovaný subjekt v jednoduchom účtovníctveGarancia

8.9.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluvný typ v podobe zmluvy o sponzorstve v športe je obsiahnutý v rámci zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o športe“). V kontexte so zákonom č. 595/2003 Z. z. ...

viac článkov
Najčítanejšie

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHGarancia

7.1.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základný pojem Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa považuje za tovar), § 19 (vznik ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k stavebnému zákonu § 88 - § 97 Odstraňovanie staviebGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Odstraňovanie stavieb § 88 (1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť, b) stavby postavenej bez stavebného ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 71 - § 74 Povolenie terénnych úprav a prácGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Jenčová Oddiel 5 POVOLENIE TERÉNNYCH ÚPRAV, PRÁC A ZARIADENÍ § 71 (1) Povolenie stavebného úradu vyžadujú, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány, a) terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 39 - § 40 Územné rozhodnutieGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Územné rozhodnutie § 39 (1) V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

29.9.2020, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020 

29.9.2020, Nitra alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

7.10.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

16.10.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

19.10.2020, Žilina alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

22.10.2020, Žilina alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2020

19.11.2020, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

1.12.2020, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Personalistika a príprava podkladov na spracovanie miezd

Lektor: Ing. Miriam Vosátková, Alena Lipovská, PhD.

Dátum: 22.9.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried

Lektor: Ing. Jarmila Belešová

Dátum: 24.9.2020

Čas konania: 7:45 - 8:45

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Darček k Vášmu predplatnému
Súhrn opatrení počas aktuálneho núdzového stavu
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA