dnes je 28.9.2021

Najnovšie

Štátni teplári znižujú výdavky, kompenzujú tak zvyšujúce sa vstupné náklady na teploGarancia

22.9.2021, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

... Zástupcovia štátu v teplárenských spoločnostiach robia všetko preto, aby bol dopad zvyšujúcich sa vstupných nákladov na koncovú cenu tepla minimálny. Zástupcovia štátu v teplárenských spoločnostiach robia všetko preto, aby bol dopad zvyšujúcich sa vstupných nákladov na koncovú cenu tepla minimálny ...

ŠFRB má v rozpočte ešte takmer 50 miliónov eur, samosprávy môžu stále žiadať o príspevky na nájomné bytyGarancia

16.9.2021, Zdroj: SITA

... Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) vyzýva obce a mestá, aby žiadali o príspevky na nájomné bývanie. V rozpočte má ešte stále polovičnú sumu, skoro 50 miliónov eur, miestne samosprávy tak majú stále možnosť získať podporu a výhodný úver s jednopercentným úrokom. Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) ...

Pokles stavebnej produkcie môže súvisieť skôr s problémami na ponukovej strane, predpokladá analytikGarancia

13.9.2021, Zdroj: SITA

... Dôvodom zníženia produkcie stavebníctva pravdepodobne ani tak nie sú problémy na strane chýbajúcich zákaziek ako skôr na ponukovej strane, kde sa kombinuje nedostatok materiálov, zamestnancov i zvýšený cenový tlak. V súvislosti s vývojom stavebnej produkcie v júli, resp. za sedem mesiacov tohto roka ...

Preventívna kontrola pracovískGarancia

10.9.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jozef Rajzinger; Ing. Jozef Mikula, PhD. Je právnická osoba, ktorá má zamestnancov zaradených len do I. a II. kategórie prác, povinná vykonávať ročnú preventívnu kontrolu (previerku) pracovísk v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou? Naša spoločnosť má podpísanú zmluvu s PZS a vykonáva ostatné ...

Zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z.Garancia

10.9.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podľa prílohy č.1 k nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z. osobné ochranné pracovné prostriedky sú najmä: NA OCHRANU HLAVY Každému z nás pri ochrane hlavy prvé napadne prilba. No môžu to byť aj ochranné pokrývky hlavy, čiapky so štítom a bez štítu, vystužené čiapky proti udretiu. Primárnou ...

Treba zabezpečiť CE strojov vyrobených v minulosti, ktoré CE nemajú?Garancia

10.9.2021, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pokiaľ v dnešnej dobe kúpim stroj, tak je normálna vec, že má CE. Ak bol však nejaký stroj vyrobený napr. v roku 1990, žiadne CE nemá. Ako postupovať v tomto prípade, resp. čo nahrádza CE? Viacero ľudí mi povedalo, že pokiaľ má stroj potrebné revízie (elektro), tak je spôsobilý ...

Osobné ochranné pracovné prostriedky - OOPPGarancia

10.9.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Čo sú to osobné ochranné pracovné prostriedky? Podľa Nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov: Osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí ...

Produkcia v stavebníctve v júli klesla medziročne o 3,9 %, oproti úrovni pred pandémiou zaostávala o takmer 17 %Garancia

10.9.2021, Zdroj: SITA

... Stavebná produkcia v júli tohto roka medziročne klesla o 3,9 % na 464,4 mil. eur, oproti tomu istému mesiacu v predpandemickom roku 2019 zaostávala o takmer 17 %. Stavebná produkcia v júli tohto roka medziročne klesla o 3,9 % na 464,4 mil. eur, oproti tomu istému mesiacu v predpandemickom roku 2019 ...

BOZP u podnikateľa - účtovanie a zdanenieGarancia

8.9.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej aj „BOZP“) je definovaná aj v čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky a ďalej ju ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je regulovaná legislatívou, ktorá vychádza z legislatívy Európskej ...

Skúšobná doba v pracovnej zmluve 2021Garancia

8.9.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je štandardnou súčasťou pracovných zmlúv. Skúšobná doba má slúžiť na vzájomné spoznanie sa zmluvných strán, posúdenie schopností nového zamestnanca zamestnávateľom a vytvoriť priestor, aby zamestnanec zvážil, či mu vyhovujú ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vzdialenosť drobnej stavby od hranice susedného pozemkuArchív

7.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Drobnou stavbou sa rozumie taká, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a zároveň spĺňa výmeru stanovenú Stavebným zákonom (max. 25 m 2 ). Pre realizáciu drobnej stavby postačuje ohlásenie stavebnému úradu, so stavbou samotnou je však potrebné počkať až do času, kým stavebný ...

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva v roku 2021Archív

22.12.2020, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Kostková, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Kostková; JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA uzavretá podľa § 50a a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákona ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebGarancia

16.4.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor - Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiGarancia

4.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Kúpna zmluva    uzatvorená podľa ustanovenia  § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov   (ďalej len „zmluva”) uzavretá dolu uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi zmluvnými stranami: Predávajúci ...

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

15.8.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ......................................... ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

14.10.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

21.10.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

26.10.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Vyvlastňovacie konanie

Lektor: Mgr. Ivan Poruban

Dátum: 7.10.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA