dnes je 5.3.2024

Najnovšie

Návrh novely vyhlášky o digitální technické mapě krajeGarancia

27.2.2024, Český úřad zeměměřický a katastrální, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Návrh novely vyhlášky o digitálnej technickej mape kraja V súčasnej dobe prebieha vytváranie digitálnych technických máp krajov na základe čl. II zákona č. 47/2020 Zb., ktorým sa mení zákon č. 200/1994 Zb. o zememeračstve ao zmene a doplnení niektorých zákonov súvisiacich s jeho zavedením, v znení neskorších ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Štatút Komisie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci - jeho účel a možnosť náhrady v roku 2024Garancia

27.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Otázka: Je možné nahradiť Štatút komisie BOZP za Menovací dekrét Komisie BOZP? Odpoveď: Legislatívna úprava: Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Pohľad autora na problematiku: Komisiu BOZP je povinný vytvoriť ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Tlakové skúšky prenosných hasiacich prístrojov v roku 2024Garancia

26.2.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Otázka: Máme otázku ohľadom tlakových skúšok prenosných hasiacich prístrojov. Podľa vyhlášky č. 508/2009 je tlaková nádoba prenosného hasiaceho prístroja VTZ skupiny Bd, a tak tlakovú skúšku vykonáva len revízny technik VTZ tlakových. Predchádzajúce tlakové skúšky pred rokom 2023 u nás ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Použitie postroja na zachytenie páduGarancia

23.2.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Dôležitou súčasťou práce vo výške a správneho zabezpečenia proti pádu je použitie celotelového bezpečnostného postroja. Problém nastáva hlavne v prípade, ak pracovník, ktorý má takýto postroj použiť, nevie, ako si ho správne nasadiť tak, aby ho postroj naozaj v prípade pádu aj bezpečne ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Riziká a nebezpečenstvá v kuchyniach v odvetví HORECAGarancia

22.2.2024, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA Kuchyne v gastronomických zariadeniach sú miestom, kde sa stretávajú vášne, kreativita a zároveň aj rôzne bezpečnostné a požiarne riziká. V súčasnej dobe, s príchodom nových technológií, zariadení a materiálov, sa stáva nevyhnutnosťou zamerať sa na bezpečnosť pracovného ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Poslanci otvorili piatkové rokovanie diskusiou o stavebnom zákoneGarancia

9.2.2024, Zdroj: Národná rada Slovenskej republiky

... Poslanci Národnej rady (NR) SR začali 7. rokovací deň aktuálnej 9. schôdze diskusiou o skrátenom legislatívnom konaní k novele stavebného zákona. Návrh predkladá minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smer-SD). Do rozpravy sa písomne prihlásili štyria zákonodarcovia. Poslanci Národnej rady (NR) SR ...

Návrh vyhlášky o dokumentaci stavebGarancia

6.2.2024, Ministerstvo pro místní rozvoj, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Návrh vyhlášky o dokumentácii stavieb Nevyhnutnosť navrhovanej právnej úpravy je daná prijatím zákona č. 283/2021 Zb., stavebný zákon, v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon”), ktorý v § 333 ods. 1 obsahuje splnomocnenie na vydanie vykonávacieho právneho predpisu, ktorý ustanoví podrobnosti ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHArchív

10.12.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Základný pojem Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa považuje za tovar), § 19 (vznik daňovej povinnosti ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zameranie adresného bodu je podmienkou pre určenie súpisného číslaArchív

18.3.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Martina Kostková Súpisné číslo má pridelené každá budova, ktorá bola právoplatne skolaudovaná. Náklady na súpisné číslo hradí obec. Je potrebné odlišovať ho od čísla orientačného. Súpisné číslo prideľuje obec po tom, ako mu bola podaná kompletná žiadosť. V žiadosti o určenie súpisného a orientačného ...

Vzdialenosť drobnej stavby od hranice susedného pozemkuArchív

7.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Martina Kostková Drobnou stavbou sa rozumie taká, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a zároveň spĺňa výmeru stanovenú Stavebným zákonom (max. 25 m 2 ). Pre realizáciu drobnej stavby postačuje ohlásenie stavebnému úradu, so stavbou samotnou je však potrebné počkať až do času, kým stavebný ...

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebGarancia

1.1.2023, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. § 76 Kolaudácia stavieb (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné ...

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášeníArchív

9.1.2018, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stavby, terénne úpravy a zariadenia nevyžadujúca stavebné povolenie ani ohlásenie Ustanovenie § 103 SZ, rovnako ako v predchádzajúcej úprave zákona, uvádza prehľad stavieb, terénnych úprav, zariadení a udržiavacích prác (ďalej budú v texte pre zjednodušenie uvádzané len stavby), ktoré nevyžadujú stavebné ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Od rozhodnutia o umiestnení stavby po kolaudáciu

21.3.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Jozef Bočkaj

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom možnosť oboznámiť sa s požiadavkami kladenými na územné konanie, na stavebné konanie a na kolaudačné konanie stavieb.  Prihláška tu!

Psychologické bezpečie a spätná väzba

22.3.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ján Dubnička

Cieľom workshopu je porozumieť dôležitosti psychologického bezpečia, dopadu psychologického bezpečia na výkon, získať praktické nástroje a techniky na budovanie psychologického bezpečia vo vlastnom tíme a oboznámiť sa s rutinami na budovanie a udržiavanie psychologického bezpečia a precvičiť si ich. Prihláška tu!

Colné predpisy pri dovoze, vývoze a tranzite v praxi v roku 2024

25.3.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Oboznámte sa s colnými predpismi uplatňovanými pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a s ich uplatňovaním v praxi. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Arbitráž v stavebníctve v roku 2024

Dnes sa budeme zhovárať s našimi hosťami o arbitráži v stavebníctve a jej mieste v roku 2024. Arbitráž, respektíve rozhodcovské konanie má v...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Ochrana osobných údajov pri práci stavebníka a architekta

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 13.3.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novela zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon s účinnosťou 31.3.2024

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 18.3.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Spravodaj - Zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA