// Stavebný portál
dnes je 2.12.2021

Najnovšie

Požiadavky na nové budovy zmierňovať netreba, podľa odborníkov je Slovensko na energetickú triedu A0 pripravené

1.12.2021, Zdroj: SITA

... Požiadavky na budovy s takmer nulovou potrebou energie podľa odborníkov nie je potrebné zmierňovať. Tvrdia, že Slovensko je na energetickú triedu A0 pripravené a jej dosahovanie je splniteľné, čo dokazuje mnoho projektov už realizovaných stavieb. Požiadavky na budovy s takmer nulovou potrebou energie ...

Vplyvom zdraženia stavebného materiálu môžu stavby zdražiť až o 31 %Garancia

30.11.2021, Zdroj: CEEC Research, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zdražovanie stavebných materiálov pocítilo 96 % opýtaných stavebných spoločností. Stavby môžu zdražieť až o 31 % vplyvom tejto situácie. Stavebné spoločnosti preceňujú pripravované aj prebiehajúce stavby. Stavebné spoločnosti nemajú tieto situácie zmluvne ošetrené. Dôvodom sú často ...

Ceny stavebných materiálov by sa mohli stabilizovať už budúci rok, podľa odborníka iba pri poklese dopytuGarancia

29.11.2021, Zdroj: SITA

... Ceny stavebných materiálov by sa mohli v určitej miere stabilizovať už počas budúceho roka, ale iba pri poklese dopytu po nich. Stať sa to môže napríklad vtedy, ak sa plánovaná výstavba novostavieb na istý čas pribrzdí. Predpokladá to odborník na realitný trh zo spoločnosti FinGO.sk Viktor Obtulovič. ...

Za deväť mesiacov zverejnili 1 338 verejných obstarávaní na stavebné zákazky za 1,733 miliardy eurGarancia

25.11.2021, Zdroj: SITA

... Za deväť mesiacov tohto roka bolo zverejnených 1 338 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej predpokladanej hodnote 1,733 mld. eur. Počet vyhlásených tendrov na stavebné zákazky medziročne vzrástol o 63,6 % a ich odhadovaný objem o 35,4 %. Vyplýva to z údajov analytickej spoločnosti CEEC Research ...

Preukázanie nákupnej ceny pohonných hmôt pri podnikaní SZČO v roku 2021Garancia

23.11.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... SZČO používa na podnikanie súkromné auto. Je v TP zapísaný ako vlastník auta. Pri výpočte cestovných náhrad na spotrebované PHM musí mať doklady o nákupe PHM na všetky vyúčtované km, alebo postačuje jeden doklad v mesiaci na preukázanie nákupnej ceny PHM? Odpoveď: Pohľad autora ...

Elektronická archivácia účtovných dokladov od 1.1.2022Garancia

23.11.2021, Ing. Roman Juráš, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Novela zákona o účtovníctve sa intenzívne zaoberá jeho digitalizáciou. V nadväznosti na tieto zmeny je upravený aj spôsob a forma archivácie účtovnej dokumentácie od 1. 1. 2022. Na začiatku sa účtovná jednotka musí rozhodnúť, aký systém uchovávania účtovnej dokumentácie zvolí a následne ...

Zdaňovanie príjmov autora pre českú neziskovú spoločnosť v roku 2021Garancia

23.11.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Autor, ktorý poskytuje služby (moderovanie podujatia, písanie článkov a pod.) má 6. 10. 2021 moderovať podujatie. Zadávateľ služby je česká nezisková spoločnosť, moderovanie v anglickom jazyku, vysielať sa to bude cez stream, moderátorka je na SK, návrh na zmluvu o dielo je podľa českej ...

Zmeny v zrážkach zo mzdy od 1. januára 2022Garancia

23.11.2021, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Počnúc 1. januárom 2022 vstupuje do platnosti novela nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ktorú 20. 10. 2021 schválila vláda. Touto novelou sa podstatne mení doterajší spôsob výpočtu zrážok zo mzdy, a to v prospech povinných v exekučnom konaní. Prvou ...

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a ich dopady v praxiGarancia

23.11.2021, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mechanizmus úpravy súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste je upravený v § 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o cestovných náhradách”). Zvýšenie súm stravného sa vykoná, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien jedál a nealkoholických ...

Z judikatúry: Dôvody na zrušenie verejného letiskaGarancia

23.11.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku zo dňa 9. októbra 2014 sp. zn. 8Sžo60/2013 (ďalej len „Rozsudok”) vyjadril nasledovný právny názor, že: „Ak si prevádzkovateľ letiska nesplnil svoju povinnosť spočívajúcu vo vyplatení odplaty na obmedzenie ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vzdialenosť drobnej stavby od hranice susedného pozemkuArchív

7.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Drobnou stavbou sa rozumie taká, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a zároveň spĺňa výmeru stanovenú Stavebným zákonom (max. 25 m 2 ). Pre realizáciu drobnej stavby postačuje ohlásenie stavebnému úradu, so stavbou samotnou je však potrebné počkať až do času, kým stavebný ...

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva v roku 2021Archív

22.12.2020, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Kostková, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Kostková; JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA uzavretá podľa § 50a a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákona ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebGarancia

16.4.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vasil Ivanov, PhD.; JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor - Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiGarancia

4.9.2019, Mgr. Juraj Lamačka, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Juraj Lamačka; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Kúpna zmluva    uzatvorená podľa ustanovenia  § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov   (ďalej len „zmluva”) uzavretá dolu uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi zmluvnými stranami: Predávajúci ...

Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavbyGarancia

15.8.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby ......................................................................... (uvedie sa názov stavby) Na základe zmluvy o dielo č. ....... uzavretej medzi ......................................... ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

9.12.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

14.12.2021, ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.12.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Príprava zmlúv v stavebníctve

Lektor: JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Dátum: 26.1.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA