dnes je 28.3.2023

Najnovšie

Rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na výstavbuGarancia

21.3.2023, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Rozhodnutie o výnimke zo všeobecných požiadaviek na výstavbu Splnenie všeobecných požiadaviek na výstavbu treba dbať pri územnoplánovacej činnosti, projektovej činnosti, rozhodovacej činnosti stavebných úradov, ale aj pri následnej stavebnej činnosti, užívaní stavieb a ich odstraňovaní. Všeobecné požiadavky ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Oznamovacia povinnosť podnikateľa pri zmene IČOGarancia

17.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Otázka: Aké sú povinnosti podnikateľa ak sa zmenilo sídlo SZČO? Odpoveď: Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby sú povinné do 15 dní Národnému inšpektorátu práce písomne oznámiť a dokladmi preukázať zmenu názvu alebo ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Určenie závažnosti pracovného úrazuGarancia

16.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Otázka: Ak pri úraze zamestnanca lekár na závažnosť napíše že v aktuálnom čase sa nevie k úrazu vyjadriť (čerstvý úraz) tak môžem to brat ako registrovaný? - nie závažný? Odpoveď: Pokiaľ vznikne pri pracovnom úraze PN nad 3 dni automaticky je úraz registrovaný . Na vyšetrenie a spísanie ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Oboznamovanie zamestnancov s BOZPGarancia

15.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Otázka: Podľa paragrafu 7, Zákona č. 124/2006 Z. z. , týka sa perióda opakovaného oboznamovania 1x3 roky aj napr. obsluhy motorových vozíkov alebo zváračov o čom bližšie pojednávajú STN? IP sa väčšinou odvolávajú na paragraf 38, ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. pričom ale tento odsek ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Podmínky v územním rozhodnutí a stavebním povoleníGarancia

14.3.2023, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podmienky v územnom rozhodnutí a stavebnom povolení Podľa stavebného zákona č. 183/2006 Zb. a vykonávacích právnych predpisov môže územné rozhodnutie i stavebné povolenie obsahovať podmienky. V oboch prípadoch sú podmienky obsiahnuté vo výroku predmetného rozhodnutia. Pri stanovení týchto podmienok vychádza ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Ohlasovňa požiarovGarancia

14.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Ako už so samotného názvu vyplýva ohlasovňa požiarov je miesto, objekt, pracovisko kde je možné ohlásiť požiar, ktorý vypukne v danej organizácií . Zriaďuje ju každá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ. Ak sa člení na organizačné zložky, ktoré majú sídla v inom mieste, zriaďuje ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Výstavba bytov v závere roka 2022 zaznamenala útlmGarancia

14.3.2023, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... V závere roka 2022 sa dokončilo v SR 6-tisíc bytov, za celý rok sa ich počet udržal nad hodnotou 20-tisíc bytových jednotiek. Naďalej platila najväčšia koncentrácia výstavby v regióne okolo hlavného mesta, každý piaty byt postavený v SR v roku 2022 bol práve na území Bratislavského kraja V závere ...

Kontrola rebríkovGarancia

13.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Ste zamestnávateľ a používate u Vás v organizácií rebríky? Ak áno, tak netreba zabúdať na ich pravidelnú kontrolu. Legislatívne požiadavky nám určujú vykonať kontrolu minimálne raz ročne. V prípade kontroly rebríkov sa nejedná o žiadnu revíziu alebo zložitú kontrolu, na ktorú by bola ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Novela Zákona o BOZPGarancia

10.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Od 1.1.2023 nám platí novela Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ešte aj tak stále panuje mnoho nejasností ohľadom výkladu jednotlivých zmien. V tomto článku si nebudeme popisovať jednotlivé zmeny, ale popíšem situácie ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 140c Osobitné ustanovenia k územnému konaniu, stavebnému konaniu a kolaudačnému konaniu a náležitosti rozhodnutí vydaných v týchto konaniachGarancia

10.3.2023, Ing. Vasil Ivanov, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vasil Ivanov; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 140c Osobitné ustanovenia k územnému konaniu, stavebnému konaniu a kolaudačnému konaniu a náležitostiam rozhodnutí vydaným v týchto konaniach (1) Ak sa pre začatie územného konania, stavebného konania alebo kolaudačného konania vyžaduje ako jeden z ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

KAPOR - katastrálny portál od 01.05.2022 nahradený službami v ESKN a ZB GISArchív

12.5.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Jeden z prvých verejných portálov štátnej správy bol od 01.05.2022 definitívne vypnutý po 19 rokoch svojej existencie. Našiel si medzi odbornou verejnosťou, ale aj širokou verejnosťou svojich obľúbencov hlavne z radov stavebných inžinierov, ale aj v oblasti bankovníctva, realít, ...

Zameranie adresného bodu je podmienkou pre určenie súpisného číslaArchív

18.3.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Martina Kostková Súpisné číslo má pridelené každá budova, ktorá bola právoplatne skolaudovaná. Náklady na súpisné číslo hradí obec. Je potrebné odlišovať ho od čísla orientačného. Súpisné číslo prideľuje obec po tom, ako mu bola podaná kompletná žiadosť. V žiadosti o určenie súpisného a orientačného ...

Vzdialenosť drobnej stavby od hranice susedného pozemkuArchív

7.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Martina Kostková Drobnou stavbou sa rozumie taká, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a zároveň spĺňa výmeru stanovenú Stavebným zákonom (max. 25 m 2 ). Pre realizáciu drobnej stavby postačuje ohlásenie stavebnému úradu, so stavbou samotnou je však potrebné počkať až do času, kým stavebný ...

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHArchív

10.12.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Základný pojem Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa považuje za tovar), § 19 (vznik daňovej povinnosti ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Povolenie k stavbe vŕtanej studne v roku 2021Archív

16.4.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Dovoľujeme si Vás požiadať o usmernenie ohľadom povoľovania vŕtaných studní pre FO / PO. Je pri povoľovaní studní potrebné vydať príslušným stavebným úradom územné rozhodnutie, nakoľko sa jedná o stavbu pod zemským povrchom a následne z úrovne odd. životného prostredia vydať ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

20.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní od 1.4.2024 - čo sa zmení a ako bude vyzerať povoľovanie stavieb?

Lektor: Mag. Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Dátum: 25.4.2023

Čas konania: 10:00 - 11:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Podpisovanie dokumentov na diaľku

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 10.5.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA