dnes je 13.7.2024

Praktické informácie - Normy - Navrhovanie a realizácia stavieb

Poznáte označenie normy? Alebo jej názov? Pre urýchlené vyhľadávanie použite funkciu hľadať (CTRL+F).

Číslo normy

Názov STN

Dátum vydania

STN 73 0001

Terminológia eurokódov

01.06.2007

STN 73 0002

Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb. Základné ustanovenia

01.08.2001

STN 73 0005

Modulová koordinácia rozmerov vo výstavbe. Základné ustanovenia

28.07.1989

STN 73 0032

Výpočet stavebných konštrukcií zaťažených dynamickými účinkami strojov

21. 2. 1977

STN 73 0037

Zemný tlak na stavebné konštrukcie

16. 11. 1990

STN 73 0039

Navrhovanie objektov na poddolovanom území. Základné ustanovenia

11. 10. 1989

STN 73 0080

Ochrana stavebných konštrukcií proti korózii. Názvoslovie

20. 8. 1985

STN 73 0081

Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia

5. 12. 1985

STN 73 0090

Zakladanie stavieb. Geologický prieskum pre stavebné účely

28. 12. 1962

STN EN 1990

(73 0031)

Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií

1. 8. 2009

STN EN 1990/A1

(73 0031)

Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií

1. 9. 2006

STN EN 1990/A1/AC

(73 0031)

Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií

1. 11. 2010

STN EN 1990/A1/NA

(73 0031)

Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií

1. 2. 2007

STN EN 1990/NA1

(73 0031)

Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií

1.8.2009

STN EN 1991-1-1

(73 0035)

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov

1. 5. 2007

STN EN 1991-1-1/AC

(73 0035)

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov

1.6.2009

STN EN 1991-1-1/NA

(73 0035)

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemové hmotnosti, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia pozemných stavieb. Národná príloha

1. 12. 2004

STN EN 1991-1-2

(73 0035)

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom

1. 4. 2007

STN EN 1991-1-2/AC

(73 0035)

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom

1.6.2009

STN EN 1991-1-2/NA

(73 0035)

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom

1. 12. 2006

STN EN 1991-1-3

(73 0035)

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom

1. 5. 2007

STN EN 1991-1-3/AC

(73 0035)

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom

1.6.2009

STN EN 1991-1-3/NA

(73 0035)

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie snehom. Národná príloha

1. 12. 2004

STN EN 1991-1-4

(73 0035)

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie vetrom

1. 4. 2007

STN EN 1991-1-4/NA

(73 0035)

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie vetrom

1. 7. 2008

STN EN 1991-1-5

(73 0035)

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia účinkami teploty

1. 3. 2008

STN EN 1991-1-5/AC

(73 0035)

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia účinkami teploty

1.6.2009

STN EN 1991-1-5/NA

(73 0035)

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia účinkami teploty

1. 10. 2008

STN EN 1991-1-6

(73 0035)

Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia počas výstavby

1. 3. 2008

STN EN 1991-1-6/AC

(73 0035)

Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia počas výstavby

1. 12. 2008

STN EN 1991-1-6/NA

(73 0035)

Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia počas výstavby

1. 10. 2008

STN EN 1991-1-7

(73 0035)

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia

1. 10. 2008

STN EN 1991-1-7/NA

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia

1. 10. 2008

STN EN 1991-3

(73 0035)

Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 3: Zaťaženia vyvolané žeriavmi a strojmi

1. 3. 2009

STN EN 1991-3/NA

(73 0035)

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 3: Zaťaženia vyvolané žeriavmi a strojmi

1. 3. 2009

STN EN 1991-4

(73 0035)

Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 4: Silá a nádrže

1. 3. 2009

STN EN 1991-4/NA

(73 0035)

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 4: Silá a nádrže

1. 3. 2009

STN EN 1997-1

(73 0091)

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá

1. 10. 2005

STN EN 1997-1/AC

(73 0091)

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá

1. 9. 2009

STN EN 1997-2

(73 0091)

Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skúšanie horninového prostredia

1. 6. 2008

STN EN 1998-1

(73 0036)

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy

1. 12. 2005

STN EN 1998-1/NA

(73 0036)

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy

1. 4. 2009

STN EN 1998-1/O1

(73 0036)

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy

1. 8. 2006

STN EN 1998-2

(73 0036)

Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty

1. 5. 2008

STN EN 1998-2/A1

(73 0036)

Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty

1. 8. 2009

STN EN 1998-2/NA

(73 0036)

Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty

1. 4. 2009

STN EN 1998-3

(73 0036)

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 3: Posúdenie a dodatočné zosilňovanie budov

1. 12. 2005

STN EN 1998-3/NA

(73 0036)

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 3: Zhodnotenie a obnova budov

1. 4. 2009

STN EN 1998-4

(73 0036)

Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 4: Silá, nádrže a potrubia

1. 4. 2010

STN EN 1998-5

(73 0036)

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 5: Základy, oporné konštrukcie a geotechnické hľadiská

1. 6. 2009

STN EN 1998-6

(73 0036)

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 6: Veže, stožiare a komíny

1. 4. 2010

STN EN 14383-1

(73 0101)

Predchádzanie zločinnosti. Územné plánovanie a navrhovanie budov. Časť 1: Definície špecifických termínov

1. 2. 2007

STN P CEN/TS 14383-3

(73 0101)

Predchádzanie zločinnosti. Územné plánovanie a navrhovanie. Časť 3: Obytné priestory

1. 2. 2008

STN P CEN/TS 14383-4

(73 0101)

Predchádzanie zločinnosti. Územné plánovanie a navrhovanie. Časť 4: Obchodné a administratívne priestory

1. 2. 2008

STN 73 0202

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Základné ustanovenia

30. 9. 1981

STN 73 0203

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Funkčné tolerancie

28. 2. 1985

STN 73 0204

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Zásady výpočtu

28. 6. 1984

STN 73 0210-1

Geometrická presnosť vo výstavbe. Podmienky zhotovovania. Časť 1: Presnosť osadenia

1. 12. 1992

STN 73 0212

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti

17. 1. 1985

STN 73 0212/Z1

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti

25. 11. 1993

STN 73 0212-6

Geometrická presnosť vo výstavbe. Kontrola presnosti. Časť 6: Štatistická analýza a prebierka

1. 11. 1993

STN 73 0220

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Navrhovanie presnosti stavebných objektov

13. 2. 1985

STN 73 0221

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Výpočet presnosti

19. 6. 1984

STN 73 0225

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Funkčné odchýlky pozemných stavieb

11. 8. 1986

STN 73 0225/Z1

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Funkčné odchýlky pozemných stavieb

1. 4. 2009

STN 73 0270

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola pozemných stavebných objektov

14. 5. 1990

STN 73 0275

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrolné meranie líniových stavebných objektov

11. 4. 1985

STN 73 0275/a

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrolné meranie líniových stavebných objektov

1. 4. 1991

STN 73 0280

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti rozmerov a tvarov stavebných dielcov

29. 9. 1986

STN ISO 7078

(73 0230)

Pozemné stavby. Postupy merania a vytyčovania. Slovník a vysvetlivky

1. 6. 2003

STN ISO 8322-1

(73 0212)

Geometrická presnosť vo výstavbe. Určovanie presnosti meracích prístrojov.  1. časť: Teória

1. 9. 1995

STN 73 0401-1

Terminológia v geodézii a kartografii. Časť 1: Terminológia geodetických základov a inžinierskej geodézie

1. 4. 2009

STN 73 0401-2

Terminológia v geodézii a kartografii. Časť 2: Terminológia katastra nehnuteľností, mapovania a fotogrametrie

1. 4. 2009

STN 73 0401-3

Terminológia v geodézii a kartografii. Časť 3: Terminológia kartografie a geografických informačných systémov

1. 4. 2009

STN 73 0405

Meranie posunov stavebných objektov

13. 2. 1985

STN 73 0415

Geodetické body

15. 2. 1979

STN 73 0422

Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov

13. 10. 1986

STN 73 0422/Z1

Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov

1. 9. 1999

STN ISO 4463-1

(73 0423)

Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 1: Plánovanie,  organizácia, postupy merania a preberacie podmienky

1. 1. 2002

STN ISO 4463-2

(73 0423)

Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 2: Meračské značky

1. 1. 2002

STN ISO 4463-3

(73 0423)

Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 3: Zoznam geodetických činností

1. 1. 2002

STN 73 0501

Akustika. Meranie činiteľa zvukovej pohltivosti a akustickej impedancie v interferometri

24. 10. 1988

STN 73 0525

Projektovanie v odbore priestorovej akustiky. Všeobecné zásady

20. 3. 1964

STN 73 0526

Projektovanie v odbore priestorovej akustiky. Štúdiá a miestnosti pre snímanie, spracovanie a kontrolu zvuku

24. 7. 1968

STN 73 0527

Projektovanie v odbore priestorovej akustiky. Priestory pre kultúrne a školské účely. Priestory pre verejné účely. Administratívne pracovne

14. 6. 1972

STN 73 0527/a

Projektovanie v odbore priestorovej akustiky. Priestory pre kultúrne a školské účely. Priestory pre verejné účely. Administratívne pracovne

1. 3. 1984

STN 73 0527/Z2

Projektovanie v odbore priestorovej akustiky. Priestory pre kultúrne a školské účely. Priestory pre verejné účely. Administratívne pracovne

1. 11. 1991

STN 73 0530

Akustika. Stanovenie hladiny hluku a dôb dozvuku v nevýrobných pracovných priestoroch

29. 3. 1991

STN 73 0532

Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Požiadavky

1. 9. 2000

STN 73 0540-1

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 1: Terminológia

1. 3. 2002

STN 73 0540-2

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky

1. 3. 2002

STN 73 0540-3

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov

1. 3. 2002

STN 73 0548

Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov

11. 1. 1985

STN 73 0550

Meranie spotreby energie na vykurovanie v prevádzkových podmienkach

1. 1. 1998

STN 73 0580-1

Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky

29. 4. 1986

STN 73 0580-1/Z1

Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky

1. 10. 1992

STN 73 0580-1/Z2

Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky

1. 10. 2000

STN 73 0580-2

Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie

1. 10. 2000

STN EN 12114

(73 0579)

Tepelnotechnické vlastnosti budov. Vzduchová priepustnosť stavebných prvkov a konštrukcií. Laboratórna skúšobná metóda

1. 10. 2002

STN EN 12354-1

(73 0512)

Stavebná akustika. Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebných prvkov. Časť 1: Vzduchová nepriezvučnosť medzi miestnosťami

1. 10. 2001

STN EN 12354-2

(73 0512)

 

Stavebná akustika. Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebných prvkov. Časť 2: Kroková nepriezvučnosť me

1. 10. 2001

STN EN 12354-3

(73 0512)

Stavebná akustika. Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebných prvkov. Časť 3: Vzduchová nepriezvučnosť proti vonkajšiemu zvuku

1. 9. 2002

STN EN 12354-4

(73 0512)

Stavebná akustika. Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebných prvkov. Časť 4: Prenos zvuku z budovy do vonkajšieho priestoru

1. 9. 2002

STN EN 12354-6

Stavebná akustika. Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebných prvkov. Časť 6: Zvuková pohltivosť v uzatvorených priestoroch

1. 6. 2004

STN EN 12412-2

(73 0599)

Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Stanovenie súčiniteľa prechodu tepla metódou teplej komory. Časť 2: Rámy

1. 1. 2004

STN EN 12412-4

(73 0599)

Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Stanovenie súčiniteľa prechodu tepla metódou teplej komory. Časť 4: Schránky na zvinovacie okenice

1. 1. 2004

STN EN 12664

(73 0572)

 

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov. Stanovenie tepelného odporu metódou chránenej teplej dosky a metódou meradla tepelného toku. Suché a vlhké výrobky so stredným a nízkym tepelným odporom

1. 10. 2001

STN EN 12667

(73 0573)

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov. Stanovenie tepelného odporu metódou chránenej teplej dosky a metódou meradla tepelného toku. Výrobky s vysokým a stredným tepelným odporom

1. 10. 2001

STN EN 12865

(73 0592)

 

Tepelnovlhkostné vlastnosti stavebných prvkov a konštrukcií. Určenie odolnosti vonkajších stien proti náporovému dažďu pri pulzujúcom tlaku vzduchu

1. 1. 2002

STN EN 12939

(73 0574)

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov. Stanovenie tepelného odporu metódou chránenej teplej dosky a metódou meradla tepelného toku. Hrubé výrobky s vysokým a stredným tepelným odporom

1. 10. 2001

STN EN 13009

(73 0568)

Tepelnovlhkostné vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov. Stanovenie súčiniteľa vlhkostnej rozťažnosti

1. 10. 2001

STN EN 13187

(73 0561)

Tepelnotechnické vlastnosti budov. Kvalitatívne určenie tepelných nepravidelností v obvodových plášťoch budov. Infračervená metóda

1. 4. 2001

STN EN 14114

(73 0594)

Tepelno-vlhkostné vlastnosti technických zariadení budov a priemyselných inštalácií. Výpočet difúzie vodnej pary. Izolačné systémy na rúry na studené médiá

1. 12. 2002

STN EN 14366

(73 0538)

Laboratórne meranie hluku z inštalácií odpadových vôd

1. 6. 2005

STN EN 1745

(73 0597)

Murivo a výrobky na murovanie. Metóda stanovovania výpočtových hodnôt tepelnoizolačných vlastností

1. 2. 2004

STN EN 1934

(73 0547)

 

Tepelnotechnické vlastnosti budov. Určenie tepelného odporu metódou teplej komory s použitím meradla tepelného toku. Murivo

1. 12. 2000

STN EN 1946-1

(73 0575)

 

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných výrobkov a dielcov. Špecifické kritériá na posúdenie laboratórií uskutočňujúcich merania vlastností pri šírení tepla. Časť 1: Všeobecné kritériá

1. 4. 2001

STN EN 1946-2

(73 0575)

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných výrobkov a dielcov. Špecifické kritériá na posúdenie laboratórií uskutočňujúcich merania vlastností pri šírení tepla. Časť 2: Merania metódou chránenej teplej dosky

1. 4. 2001

STN EN 1946-3

(73 0575)

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných výrobkov a dielcov. Špecifické kritériá na posúdenie laboratórií uskutočňujúcich merania vlastností pri šírení tepla. Časť 3: Merania metódou meradla tepelného toku

1. 4. 2001

STN EN 1946-4

(73 0575)

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných výrobkov a dielcov. Špecifické kritériá na posúdenie laboratórií uskutočňujúcich merania vlastností pri šírení tepla. Časť 4: Merania metódami teplej komory

1. 10. 2001

STN EN 1946-5

(73 0575)

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných výrobkov a dielcov. Špecifické kritériá na posúdenie laboratórií uskutočňujúcich merania vlastností pri šírení tepla. Časť 5: Merania metódami skúšania potrubí

1. 10. 2001

STN EN 29052-1

(73 0505)

Akustika. Stanovenie dynamickej tuhosti. Časť 1: Materiály pre izoláciu plávajúcich podláh v bytových objektoch

1. 10. 1997

STN EN 29052-1/Z1

(73 0505)

Akustika. Stanovenie dynamickej tuhosti. Časť 1: Materiály pre izoláciu plávajúcich podláh v bytových objektoch

1. 10. 1997

STN EN ISO 10052

(73 0528)

Akustika. Meranie vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti a zvuku technických zariadení. Prevádzková metóda

1. 6. 2005

STN EN ISO 10077-1

(73 0591)

 

Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Časť 1: Všeobecne (ISO 10077-1: 2006)

1. 6. 2007

STN EN ISO 10077-2

(73 0591)

Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Časť 2: Numerická metóda pre rámy (ISO 10077-2:2003)

1. 8. 2004

STN EN ISO 10211

(73 0551)

 

Tepelné mosty v budovách pozemných stavieb. Tepelné toky a povrchové teploty. Podrobné výpočty (ISO 10211: 2007)

1. 8. 2008

STN EN ISO 10456

(73 0566)

Stavebné materiály a výrobky. Tepelno-vlhkostné vlastnosti. Tabuľkové návrhové (výpočtové) hodnoty a postupy na stanovenie deklarovaných a návrhových hodnôt tepelnotechnických veličín (ISO 10456: 2007)

1.8.2008

STN EN ISO 10534-1

(73 0537)

Akustika. Určovanie koeficienta zvukovej pohltivosti a akustickej impedancie v impedančných trubiciach. Časť 1: Metóda použitia stojatej vlny (ISO 10534-1:1996)

1. 8. 2002

STN EN ISO 10534-2

(73 0537)

Akustika. Určovanie koeficienta zvukovej pohltivosti a akustickej impedancie v impedančných trubiciach. Časť 2: Metóda transformačnej funkcie (ISO 10534-2:1998)

1. 8. 2002

STN EN ISO 10848-2

(73 0509)

Akustika. Laboratórne meranie bočného prenosu zvuku šíriaceho sa vzduchom a krokovým hlukom medzi susediacimi miestnosťami. Časť 2: Aplikácia na konštrukčné prvky s malým vplyvom spoja (ISO 10848-2: 2006)

1. 9. 2006

STN EN ISO 10848-2/AC

(73 0509)

Akustika. Laboratórne meranie bočného prenosu zvuku šíriaceho sa vzduchom a krokovým hlukom medzi susediacimi miestnosťami. Časť 2: Aplikácia na konštrukčné prvky s malým vplyvom spoja (ISO 10848-2: 2006)

1. 6. 2007

STN EN ISO 10848-3

(73 0509)

Akustika. Laboratórne meranie bočného prenosu zvuku šíriaceho sa vzduchom a krokovým hlukom medzi susediacimi miestnosťami. Časť 3: Aplikácia na ľahké konštrukčné prvky s podstatným vplyvom spoja (ISO 10848-3: 2006)

1. 9. 2006

STN EN ISO 11654

(73 0534)

Akustika. Absorbéry zvuku používané v budovách. Hodnotenie zvukovej pohltivosti (ISO 11654:1997)

1. 11. 2001

STN EN ISO 12241

(73 0556)

Tepelná izolácia technických zariadení budov a priemyselných inštalácii. Výpočtové pravidlá (ISO 12241: 2008)

1. 1. 2009

STN EN ISO 12567-1

(73 0569)

Tepelnotechnické vlastnosti okien a dverí. Stanovenie súčiniteľa prechodu tepla metódou teplej komory. Časť 1: Kompletné okná a dvere (ISO 12567-1: 2010)

1. 5. 2011

STN EN ISO 12567-2

(73 0569)

Tepelnotechnické vlastnosti okien a dvier. Určenie súčiniteľa prechodu tepla metódou teplej komory. Časť 2: Strešné okná a iné vystupujúce okná (ISO 12567-2: 2005)

1. 2. 2007

STN EN ISO 12569

(73 0571)

Tepelná izolácia v budovách. Stanovenie výmeny vzduchu v budovách.  Metóda zriedenia stopovacieho plynu (ISO 12569:2000)

1. 10. 2001

STN EN ISO 12570

(73 0577)

Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov. Stanovenie vlhkosti sušením pri zvýšenej teplote (ISO 12570:2000)

1. 10. 2002

STN EN ISO 12571

(73 0578)

Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov. Stanovenie hygroskopických sorpčných vlastností (ISO 12571:2000)

1. 10. 2002

STN EN ISO 12572

(73 0595)

Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov. Stanovenie priepustnosti vodnej pary (ISO 12572:2001)

1. 7. 2003

STN EN ISO 13370

(73 0562)

Tepelnotechnické vlastnosti budov. Šírenie tepla zeminou. Výpočtové metódy (ISO 13370: 2007)

1. 7. 2008

STN EN ISO 13786

(73 0567)

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií. Tepelno-dynamické charakteristiky. Výpočtové metódy (ISO 13786: 2007)

1. 8. 2008

STN EN ISO 13787

(73 0598)

Tepelnoizolačné výrobky na technické zariadenia budov a priemyselné prevádzky. Stanovenie deklarovanej hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti (ISO 13787: 2003)

1. 12. 2003

STN EN ISO 13788

(73 0594)

Tepelnovlhkostné vlastnosti stavebných dielcov a konštrukcií. Vnútorná povrchová teplota na vylúčenie kritickej povrchovej vlhkosti a kondenzácie vnútri konštrukcie. Výpočtová metóda (ISO 13788:2001)

1. 8. 2003

STN EN ISO 13789

(73 0563)

 

Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merný tepelný tok prechodom tepla a vetraním. Výpočtová metóda (ISO 13789: 2007)

1. 7. 2008

STN EN ISO 13793

(73 0593)

Tepelnotechnické vlastnosti budov. Tepelnotechnický návrh základov na predchádzanie zdvihnutiu spôsobenému mrazom (ISO 13793:2001)

1. 1. 2002

STN EN ISO 140-5

(73 0511)

Akustika. Meranie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Časť 5: Meranie vzduchovej nepriezvučnosti obvodových plášťov a ich častí v budovách (ISO 140-5:1998)

1. 7. 2001

STN EN ISO 140-7

(73 0511)

 

Akustika. Meranie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Časť 7: Meranie krokovej nepriezvučnosti stropných konštrukcií v budovách (ISO 140-7:1998)

1. 7. 2001

STN EN ISO 14683

(73 0564)

Tepelné mosty v stavebných konštrukciách. Lineárny stratový súčiniteľ. Zjednodušené metódy a orientačné hodnoty (ISO 14683: 2007)

1. 7. 2008

STN EN ISO 15148

(73 0596)

 

Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov. Stanovenie koeficientu nasiakavosti pri čiastočnom ponorení (ISO 15148:2002)

1. 8. 2003

STN EN ISO 15186-1

(73 0513)

 

Akustika. Meranie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií pomocou intenzity zvuku. Časť 1: Laboratórne merania (ISO 15186-1:2000)

1. 6. 2004

STN EN ISO 16032

(73 0533)

Akustika. Meranie hladiny akustického tlaku z technických zariadení budov. Technická metóda (ISO 16032: 2004)

1. 3. 2005

STN EN ISO 18233

(73 0502)

Akustika. Aplikácia nových meracích metód v stavebnej a priestorovej akustike (ISO 18233: 2006)

1. 2. 2007

STN EN ISO 3382-2

(73 0534)

Akustika. Meranie akustických vlastností miestností. Časť 2: Čas dozvuku v typických miestnostiach (ISO 3382-2: 2008)

1. 10. 2009

STN EN ISO 354

(73 0535)

Akustika. Meranie zvukovej pohltivosti v dozvukovej miestnosti (ISO 354: 2003)

1. 1. 2004

STN EN ISO 3822-1

(73 0536)

Akustika. Laboratórne skúšky emisie hluku z armatúr a zariadení používaných vo vodovodných inštaláciách. Časť 1: Metóda merania. Zmena A1: Neistota merania (ISO 3822-1: 1999/Amd 1 : 2008)

1. 5. 2001

STN EN ISO 3822-1/A1

(73 0536)

Akustika. Laboratórne skúšky emisie hluku z armatúr a zariadení používaných vo vodovodných inštaláciách. Časť 1: Metóda merania. Zmena A1: Neistota merania (ISO 3822-1: 1999/Amd 1 : 2008)

1. 8. 2009

STN EN ISO 3822-2

(73 0536)

Akustika. Laboratórne skúšky emisie hluku z armatúr a zariadení používaných vo vodovodných inštaláciách. Časť 2: Montážne a prevádzkové podmienky výtokových ventilov a miešacích batérií (ISO 3822-2:1995)

2. 9. 1998

STN EN ISO 3822-3

(73 0536)

Akustika. Laboratórne skúšky emisie hluku z armatúr a zariadení používaných vo vodovodných inštaláciách. Časť 3: Montážne a prevádzkové podmienky prietokových ventilov a ostatných armatúr (ISO 3822-3:1997)

1. 5. 2001

STN EN ISO 3822-4

(73 0536)

Akustika. Laboratórne skúšky emisie hluku z armatúr a zariadení používaných vo vodovodných inštaláciách. Časť 4: Montážne a prevádzkové podmienky špeciálnych armatúr (ISO 3822-4:1997)

1. 5. 2001

STN ISO 4043

(73 0529)

Akustika. Kabíny na simultánne tlmočenie. Prenosné kabíny. Všeobecné vlastnosti a vybavenie

1. 11. 1997

STN EN ISO 6946

(73 0559)

Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtová metóda (ISO 6946: 2007)

1. 8. 2008

STN EN ISO 717-1

(73 0531)

 

Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Časť 1: Vzduchová nepriezvučnosť (ISO 717-1: 1996)

1. 1. 2000

STN EN ISO 717-2

(73 0531)

Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Časť 2: Kroková nepriezvučnosť (ISO 717-2: 1996)

1. 1. 2000

STN EN ISO 7345

(73 0543)

Tepelná izolácia. Fyzikálne veličiny a definície (ISO 7345:1987)

1. 10. 1998

STN EN ISO 8497

(73 0553)

Tepelná izolácia. Stanovenie vlastností tepelnej izolácie na kruhovom potrubí pri prechode tepla v ustálenom stave (ISO 8497: 1994)

1. 6. 2000

STN EN ISO 8990

(73 0557)

Tepelná izolácia. Stanovenie vlastností pri prechode tepla v ustálenom stave. Kalibrovaná a chránená teplá komora (ISO 8990:1994)

1. 1. 2000

STN EN ISO 9229

(73 0560)

Tepelná izolácia. Slovník (ISO 9229: 2007)

1. 6. 2008

STN EN ISO 9251

(73 0552)

 

Tepelná izolácia. Podmienky šírenia tepla a vlastnosti materiálov.  Slovník (ISO 9251:1987)

1. 1. 2000

STN EN ISO 9288

(73 0555)

 

Tepelná izolácia. Šírenie tepla sálaním. Fyzikálne veličiny a definície (ISO 9288:1989)

1. 10. 2000

STN EN ISO 9346

(73 0554)

 

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov a stavebných materiálov. Fyzikálne veličiny pre prenos látky. Slovník (ISO 9346: 2007)

1. 4. 2008

STN ISO 2603

(73 0529)

Akustika. Kabíny na simultánne tlmočenie. Všeobecné vlastnosti a vybavenie

1. 11. 1997

STN ISO 4043

(73 0529)

 

Akustika. Kabíny na simultánne tlmočenie. Prenosné kabíny. Všeobecné vlastnosti a vybavenie

1. 11. 1997

STN 73 0601

Ochrana stavieb proti radónu z podložia

1. 12. 2002

STN EN 15026

(73 0708)

Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných konštrukcií a ich častí. Stanovenie šírenia vlhkosti numerickou simuláciou

1. 8. 2007

STN EN 15265

(73 0710)

Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie. Všeobecné kritériá a postupy overovania

1. 12. 2007

STN EN 15603

(73 0712)

Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia

1. 9. 2008

STN EN ISO 13790

(73 0703)

Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie (ISO 13790:2008)

1. 5. 2009

STN EN ISO 15927-1

(73 0702)

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 1: Mesačné priemery jednotlivých meteorologických prvkov (ISO 15927-1)

1. 6. 2004

STN EN ISO 15927-2

(73 0702)

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 2: Hodinové údaje na výpočet tepelnej záťaže (ISO 15927-2:2009)

1. 8. 2009

STN EN ISO 15927-3

(73 0702)

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 3: Výpočet indexu hnaného dažďa pre zvislé povrchy z hodinových údajov vetra a dažďa (ISO 15927-3:2009)

1. 8. 2009

STN EN ISO 15927-4

(73 0702)

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 4: Hodinové údaje na posúdenie ročnej potreby energie na vykurovanie a chladenie (ISO 15927-4:2005)

1. 1. 2006

STN EN ISO 15927-5

(73 0702)

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 5: Údaje na výpočet tepelných strát pri vykurovaní budov (ISO 15927-5:2004)

1. 5. 2005

STN EN ISO 15927-6

(73 0702)

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 6: Akumulované teplotné rozdiely (dennostupne)

1. 3. 2008

STN EN ISO 23993

(73 0711)

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné prevádzky. Stanovenie výpočtovej hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti (ISO 23993: 2008, opravená verzia 2009-10-01)

1. 4. 2011

STN 73 1001

Geotechnické konštrukcie. Zakladanie stavieb

1.4.2010

STN 73 1002

Pilotové základy

26. 10. 1987

STN 73 1002/Z1

Pilotové základy

1. 7. 2003

STN 73 1010

Názvoslovie a značky v geotechnike

1. 3. 1997

STN 73 1020

Navrhovanie základov točivých strojov

3. 10. 1985

STN 73 1021

Zakladanie stavieb. Podchytávanie budov malej podlažnosti

1. 10. 1998

STN EN 12063

(73 1022)

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Štetovnicové steny

1. 6. 2003

STN EN 12699

(73 1004)

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Razené pilóty

1. 10. 2003

STN EN 12715

(73 1006)

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Injektáže

1. 10. 2003

STN EN 12716

(73 1007)

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Prúdová injektáž

1. 10. 2003

STN EN 14199

(73 1003)

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Mikropilóty

1. 9. 2005

STN EN 14475

(73 1009)

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vystužené zemné konštrukcie

1. 2. 2007

STN EN 14475/AC

(73 1009)

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vystužené zemné konštrukcie

1. 6. 2007

STN EN 14679

(73 1023)

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Hĺbkové zlepšovanie zemín

1. 10. 2005

STN EN 14679/AC

(73 1023)

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Hĺbkové zlepšovanie zemín

1. 5. 2007

STN EN 14731

(73 1008)

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Zlepšovanie zemín hĺbkovou vibráciou

1. 3. 2006

STN EN 15237

(73 1024)

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Zvislé odvodňovanie

1. 7. 2007

STN EN 1536

(73 1002)

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vŕtané pilóty

1. 4. 2011

STN EN 1537

(73 1005)

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Injektované horninové kotvy

1. 12. 2002

STN EN 1538

(73 1003)

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Podzemné steny

1. 4. 2011

STN EN 1996-1-1

(73 1101)

Eurokod 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre vystužené a nevystužené murované konštrukcie

1. 8. 2006

STN EN 1996-1-1/NA

(73 1101)

Eurokod 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre vystužené a nevystužené murované konštrukcie

1. 10. 2007

STN EN 1996-1-2

(73 1101)

Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

1. 12. 2007

STN EN 1996-2

(73 1101)

Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 2: Predpoklady navrhovania, voľba materiálov a zhotovovanie murovaných konštrukcií

1. 2. 2007

STN EN 1996-2/NA

(73 1101)

Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 2: Predpoklady navrhovania, voľba materiálov a zhotovovanie murovaných konštrukcií

1. 7. 2009

STN EN 1996-3

(73 1101)

Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 3: Zjednodušené výpočtové metódy pre nevystužené murované konštrukcie

1. 2. 2007

STN EN 1996-3/NA

(73 1101)

Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 3: Zjednodušené výpočtové metódy pre nevystužené murované konštrukcie

1. 7. 2009

STN 73 1211

Navrhovanie betónových konštrukcií existujúcich panelových budov

1. 2. 2011

STN 73 1289

Názvoslovie v odbore pórobetónu

1. 3. 1995

STN EN 1992-1-1

(73 1201)

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

1. 7. 2006

STN EN 1992-1-2

(73 1201)

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

1. 11. 2007

STN EN 1992-1-2/AC

(73 1201)

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

1. 12. 2008

STN EN 1992-1-2/NA

(73 1201)

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

1. 8. 2008

STN EN 1992-3

(73 1208)

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 3: Nádrže na kvapaliny, zásobníky

1. 11. 2007

STN EN 1992-3/NA

(73 1208)

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 3: Nádrže na kvapaliny, zásobníky

1. 7. 2008

STN EN 1993-1-1

(73 1401)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

1. 11. 2006

STN EN 1993-1-1/AC

(73 1401)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

1. 8. 2009

STN EN 1993-1-1/NA

(73 1401)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

1. 12. 2007

STN EN 1993-1-10

(73 1401)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-10: Húževnatosť materiálu a vlastnosti v smere hrúbky

1. 4. 2007

STN EN 1993-1-10/AC

(73 1401)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-10: Húževnatosť materiálu a vlastnosti v smere hrúbky

1. 7. 2009

STN EN 1993-1-10/NA

(73 1401)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-10: Húževnatosť materiálu a vlastnosti v smere hrúbky

1. 4. 2007

STN EN 1993-1-11

(73 1401)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-11: Navrhovanie konštrukcií s ťahanými prvkami

1. 4. 2007

STN EN 1993-1-12

(73 1401)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-12: Doplnkové pravidlá na rozšírenie platnosti EN 1993 pre ocele do pevnostnej triedy S 700

1. 8. 2007

STN EN 1993-1-12/AC

(73 1401)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-12: Doplnkové pravidlá na rozšírenie platnosti EN 1993 pre ocele do pevnostnej triedy S 700

1. 7. 2009

STN EN 1993-1-2

(73 1401)

Eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

1. 5. 2007

STN EN 1993-1-2/AC

(73 1401)

Eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

1. 6. 2009

STN EN 1993-1-2/NA

(73 1401)

Eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

1. 4. 2008

STN EN 1993-1-3

(73 1401)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre prútové a plošné profily tvarované za studena

1. 1. 2010

STN EN 1993-1-4

(73 1401)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele

1. 4. 2011

STN EN 1993-1-5

(73 1401)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-5: Nosné stenové prvky

1. 10. 2008

STN EN 1993-1-5/AC

(73 1401)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-5: Nosné stenové prvky

1. 7. 2009

STN EN 1993-1-6

(73 1401)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné pravidlá. Pevnosť a stabilita škrupinových konštrukcií

1. 8. 2007

STN EN 1993-1-7

(73 1401)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-7: Doskové konštrukcie priečne zaťažené

1. 4. 2010

STN EN 1993-1-8

(73 1401)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-8: Navrhovanie uzlov

1. 4. 2007

STN EN 1993-1-8/NA

(73 1401)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-8: Navrhovanie uzlov

1. 10. 2008

STN EN 1993-1-9

(73 1401)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-9: Únava

1. 4. 2007

STN EN 1993-1-9/NA

(73 1401)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-9: Únava

1. 4. 2007

STN EN 1993-3-1

(73 1430)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 3-1: Veže, stožiare a komíny. Veže a stožiare

1. 12. 2007

STN EN 1993-3-1/NA

(73 1430)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 3-1: Veže, stožiare a komíny. Veže a stožiare

1. 10. 2009

STN EN 1993-3-2

(73 1431)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 3-2: Veže, stožiare a komíny. Komíny

1. 8. 2008

STN EN 1993-4-1

(73 1405)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 4-1: Silá

1. 8. 2007

STN EN 1993-4-2

(73 1405)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 4-2: Nádrže

1. 8. 2007

STN EN 1993-5

(73 1406)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 5: Pilóty a štetovnice

1. 2. 2009

STN EN 1993-5/AC

(73 1406)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 5: Pilóty a štetovnice

1. 8. 2009

STN EN 1993-6

(73 1407)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 6: Žeriavové dráhy

1. 4. 2010

STN EN 1999-1-1

(73 1501)

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre konštrukcie

1. 9. 2007

STN EN 1999-1-2

(73 1501)

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-2: Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

1. 8. 2007

STN EN 1999-1-3

(73 1501)

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-3: Konštrukcie náchylné na únavu

1. 7. 2011

STN EN 1999-1-4

(73 1501)

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-4: Plošné profily tvarované za studena

1. 8. 2007

STN EN 1999-1-5

(73 1501)

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-5: Škrupinové konštrukcie

1. 8. 2007

STN EN 1075

(73 1764)

Drevené konštrukcie. Skúšobné metódy. Spoje so styčníkovými doskami s prelisovanými tŕňmi

1. 9. 2001

STN EN 1194

(73 1714)

Drevené konštrukcie. Lepené lamelové drevo. Triedy pevnosti a stanovenie charakteristických hodnôt

1. 9. 2001

STN EN 1380

(73 1765)

Drevené konštrukcie. Skúšobné metódy. Nosné klincové spoje

1. 9. 2001

STN EN 1380

(73 1765)

Drevené konštrukcie. Skúšobné metódy. Nosné klincové, vrutové, kolíkové a svorníkové spoje

1. 8. 2009

STN EN 1381

(73 1766)

Drevené konštrukcie. Skúšobné metódy. Nosné sponkové spoje

1. 9. 2001

STN EN 1382

(73 1767)

Drevené konštrukcie. Skúšobné metódy. Únosnosť na vytiahnutie spájacích prostriedkov

1. 9. 2001

STN EN 1383

(73 1768)

Drevené konštrukcie. Skúšobné metódy. Skúšanie spájacích prostriedkov na pretiahnutie hlavy

1. 9. 2001

STN EN 14080

(73 1713)

Drevené konštrukcie. Lepené lamelové drevo. Požiadavky

1. 6. 2006

STN EN 14081-1

(73 1716)

 

Drevené konštrukcie. Pevnostne triedené konštrukčné rezivo s pravouhlým prierezom. Časť 1: Všeobecné požiadavky

1. 9. 2006

STN EN 14081-2

(73 1716)

Drevené konštrukcie. Pevnostne triedené konštrukčné rezivo s pravouhlým prierezom. Časť 2: Strojové triedenie. Dodatočné požiadavky na počiatočné skúšanie typu

1. 11. 2010

STN EN 14081-3

(73 1716)

Drevené konštrukcie. Pevnostne triedené konštrukčné rezivo s pravouhlým prierezom. Časť 3: Strojové triedenie. Dodatočné požiadavky na vnútropodnikovú kontrolu výroby

1. 6. 2006

STN EN 1995-1-2

(73 1701)

Eurokód 5: Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

1. 6. 2008

STN EN 1995-1-1+A1

(73 1701)

Eurokód 5. Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecne - Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy (obsahuje Zmenu A1: 2008)

1. 12. 2008

STN EN 1995-1-1+A1/NA

(73 1701)

Eurokód 5. Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecne - Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy (obsahuje Zmenu A1: 2008)

1. 12. 2008

STN EN 1995-1-2/AC

(73 1701)

Eurokód 5: Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

1. 6. 2009

STN EN 1995-2

(73 6212)

Eurokód 5. Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 2: Mosty

1. 4. 2010

STN 73 1901

Navrhovanie striech. Základné ustanovenia

1. 6. 2005

STN 73 1901/O1

Navrhovanie striech. Základné ustanovenia

1. 9. 2005

STN EN 14487-1

(73 2431)

Striekaný betón. Časť 1: Definície, špecifikácia a zhoda

1. 2. 2007

STN EN 14487-2

(73 2431)

Striekaný betón. Časť 2: Zhotovovanie

1. 2. 2007

STN EN 206-1

(73 2403)

Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda

1. 4. 2002

STN 73 2520

Drsnosť povrchu stavebných konštrukcií

1. 3. 1993

STN 73 2577

Skúška prídržnosti povrchovej úpravy stavebných konštrukcií k podkladu

14. 4. 1981

STN 73 2578

Skúška vodotesnosti povrchovej úpravy stavebných konštrukcií

14. 4. 1981

STN 73 2579

Skúška mrazuvzdornosti povrchovej úpravy stavebných konštrukcií

14. 4. 1981

STN 73 2580

Skúška prestupu vodných pár povrchovou úpravou stavebných konštrukcií

14. 4. 1981

STN 73 2580/Z1

(73 2580)

Skúška prestupu vodných pár povrchovou úpravou stavebných konštrukcií

1. 11. 2001

STN 73 2581

Skúška odolnosti povrchovej úpravy stavebných konštrukcií proti náhlym teplotným zmenám

26. 8. 1983

STN 73 2582

Skúška oderuvzdornosti povrchovej úpravy stavebných konštrukcií

26. 8. 1983

STN 73 2901

Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

1. 5. 2008

STN 73 3040

Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky na stavebné účely. Základné ustanovenia a technické požiadavky

23. 3. 1998

STN 73 3041

Horninové konštrukcie vystužené geosyntetikou. Technické požiadavky

1. 4. 1999

STN 73 3050

Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

11. 8. 1986

STN 73 3050/a

Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

1. 5. 1991

STN 73 3050/Z2

Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

1. 12. 1999

STN 73 3052

Násypy, zásypy a obsypy z popola a popolčeka

2. 4. 1976

STN 73 3055

Stavba ciest. Využitie hlušín v cestnom staviteľstve

1. 1. 1996

STN 73 3150

Stavebné práce. Tesárske práce stavebné

15. 12. 1959

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Vymáhanie pohľadávok v roku 2024 - ako sa naň pripraviť a aké sú možnosti veriteľa

Ako byť úspešný vo vymáhaní pohľadávky? Proces vymáhania pohľadávok nie je jednoduchým procesom, subjekty mu však často nevenujú dostatočnú ...

Zmluva o dielo v roku 2024

V podcaste sa zhovárame s našimi hosťami o zmluve o dielo v roku 2024. Zmluva o dielo je jedným z najčastejšie využívaných zmluvných typov, ...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Stavebný zákon a vydávanie súpisných čísiel k nehnuteľnostiam v roku 2024

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 26.7.2024

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Spravodaj - Zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA