dnes je 1.10.2022

Platnosť projektovej dokumentácieArchív

10.10.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spolupráca so stavebníkom a so zhotoviteľom projektovej dokumentácieArchív

30.6.2018, Ing. Ružena Ivanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Platnosť projektovej dokumentácie v roku 2018Garancia

26.9.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

29.2.2012, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Súčinnosť stavebného dozoru pri riešení dodatkov k projektuArchív

7.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Autorský dozor a dělení veřejných zakázekArchív

16.6.2017, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Spolupôsobenie technického dozoru pri zabezpečovaní projektovej dokumentácie a geodetických a kartografických prácArchív

13.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Prevádzkové označenie priestorov v roku 2017

19.4.2017, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluvné zabezpečenie výkonu autorizovaného geodeta projektantaArchív

14.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie projektu pre stavebné povolenieGarancia

7.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na staveniskuArchív

30.6.2018, Ing. Ružena Ivanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie realizačných projektovGarancia

7.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Spolupráca technického dozoru s autorizovaným geodetom stavebníkaArchív

30.6.2018, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Projektová dokumentace jako autorské dílo - pořizování kopií při nahlížení do spisuArchív

1.6.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Oznámení záměru s certifikátem autorizovaného inspektoraGarancia

6.9.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Projektová dokumentace z hlediska bezpečnosti práceGarancia

11.4.2011, Ing. Marie Pečená, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Projekčná činnosť

4.4.2012, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Projekčná činnosť

Zmena stavby pred jej dokončením v roku 2017

28.6.2017, JUDr Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmienky pre dosiahnutie členstva v komore stavebných inžinierov

13.4.2015, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nariadenie vypratať stavbu v roku 2017

21.6.2017, JUDr Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 46 ProjektantGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 66 - § 70 Stavebné povolenieArchív

1.5.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Marek Šmid, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavebné práceArchív

2.1.2018, Prof. Ing. Zuzana Sternová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Nový stavební zákon - stavební právo hmotnéArchív

27.5.2020, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zápis o ukončení búracích prác v roku 2016

17.10.2016, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

7. krokov k pripojeniu k zemnému plynu v roku 2018

10.8.2018, Ing. Viera Hricová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Funkční požadavkyGarancia

13.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Protipožiarne zabezpečenie budov

13.3.2013, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Protipožiarne zabezpečenie budov

Autorský dozorArchív

14.6.2017, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Spolupráca technického dozoru so spracovateľom realizačných projektovArchív

30.6.2018, Ing. Ružena Ivanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Certifikát autorizovaného inspektoraGarancia

2.8.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Údržba a obnova stavebních památekGarancia

7.2.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Výkony stavbyvedúcehoArchív

25.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Investiční výstavbaGarancia

30.6.2008, JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Územní řízeníGarancia

11.2.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Spolupôsobenie technického dozoru pri vypracovaní realizačných projektovArchív

30.6.2018, Ing. Ružena Ivanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Kvalifikovaná osoba na vypracovanie projektu organizácie výstavby

23.7.2012, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 48 - § 53 Všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie staviebGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

StaveniskoArchív

24.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předprojektová a projektová přípravaGarancia

7.2.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus