dnes je 16.4.2024

Input:

Autorský dozor a dělení veřejných zakázek

16.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.2 Autorský dozor a dělení veřejných zakázek

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Při posouzení otázky potenciálního dělení předmětu zakázky při zadávání veřejných zakázek na služby, spočívající ve zpracování projektové dokumentace, autorském dozoru projektanta a výkonu technického dozoru investora, stále přetrvávají nejasnosti v bezproblémové aplikaci zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zákaz dělení předmětu VZ

Z ustanovení § 13 tohoto zákona vyplývá, že zadavatel má právo vymezit předmět veřejné zakázky dle vlastního rozhodnutí. Současně však platí, že je vždy povinen dodržet pravidlo zákazu dělení předmětu veřejné zakázky specifikované v ustanovení § 13 odst. 3, pokud by v důsledku toho došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ustanovení § 12. Přitom při posouzení, zda se jedná o jednu či více