dnes je 29.5.2023

Územní rozhodnutíArchív

1.11.2017, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 39 - § 40 Územné rozhodnutieGarancia

16.4.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Územní rozhodnutí o umístění stavby - vzorArchív

28.12.2017, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Oznámenie územného rozhodnutia verejnou vyhláškouArchív

19.3.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh na vydanie územného rozhodnutia a jeho obsahové náležitostiGarancia

29.3.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 41 Zmena územného rozhodnutiaGarancia

12.10.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 42- Oznámenie územného rozhodnutiaGarancia

31.1.2020, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 37 - §38a Podklady územného rozhodnutiaGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Územní řízeníGarancia

11.2.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Druhy územních rozhodnutíArchív

13.9.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Predĺženia platnosti územného povolenia v roku 2021Archív

14.4.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Umísťování staveb, terénních úprav a zařízeníArchív

31.10.2017, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Územní řízeníGarancia

11.2.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 35 - § 36 Začatie územného konaniaGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Úprava podle stavebního zákonaGarancia

11.2.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Podmínění rozhodování v území v územně plánovací dokumentaci - regulační plán a územní studieArchív

27.9.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Účel rozhodnutia o umiestnení stavbyArchív

25.3.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přestupky podle SZArchív

12.6.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Územní plánování - přehledArchív

18.1.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Podmínky v územním rozhodnutí a stavebním povoleníGarancia

14.3.2023, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Povolenie k stavbe vŕtanej studne v roku 2021Archív

16.4.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavby, terénní úpravy a zařízení vyžadující stavební povoleníArchív

11.1.2018, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Žádost o stavební povoleníArchív

26.9.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Veřejnoprávní smlouva - obecné vymezení a její použití v procesech upravených stavebním zákonemArchív

25.10.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 131 - § 133 Evidencia a ukladanie dokumentácieGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 65 Prechodné ustanoveniaGarancia

16.3.2023, JUDr. Milan Sklenár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vyhlášky k provedení stavebního zákonaGarancia

6.5.2014, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 32 Umiestňovanie stavieb, využívanie územia a ochrana dôležitých záujmov v územíGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Regulační plánArchív

25.1.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 120 Špeciálne stavebné úradyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 140c Osobitné ustanovenia k územnému konaniu, stavebnému konaniu a kolaudačnému konaniu a náležitosti rozhodnutí vydaných v týchto konaniachGarancia

10.3.2023, Ing. Vasil Ivanov, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Další integrované postupyArchív

28.11.2017, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavebník a ochranná pásmaGarancia

24.1.2012, JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Územní plánováníGarancia

16.8.2013, JUDr. PhDr. Jiří Plos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Územní plánováníArchív

19.1.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 110 Podmienky vyvlastneniaGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Novela Stavebného zákona s účinnosťou od 1.10.2019

1.10.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavby, které nevyžadují rozhodnutí ani jiné opatření stavebního úřadu - limity jejich umístění v územíArchív

17.5.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2016 | 2015
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Územní řízeníArchív

28.11.2017, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Činnosti stavebníkaGarancia

24.1.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Náhrady za změnu v územíArchív

9.8.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Územné konanie a jeho účastníciArchív

12.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkon veřejné správyArchív

30.10.2017, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení - vzorArchív

8.1.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 115 - § 116 Užívanie vyvlastneného pozemku a stavbyGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Právní úprava stavebního řáduArchív

27.10.2017, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor - Doplnenia návrhu na začatie územného konaniaGarancia

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer