dnes je 5.3.2024

Input:

Územní plánování

19.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1 Územní plánování

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Podmínky utváření území, to jest jeho uspořádání (skladba, struktura, členění) a využívání (funkce), jsou velmi rozmanité, neboť odrážejí mimořádnou různorodost veřejných a soukromých zájmů subjektů obývajících a využívajících určité území, které bývají nejen shodné, ale často naopak kolizní a rozporné. V zájmu smysluplného využití území je nutno tyto veřejné a soukromé zájmy koordinovat a případné kolize odstranit buď dohodou, nebo stanovením společných pravidel. Tento proces se obecně nazývá územním plánováním a jeho smyslem a účelem, jak je vymezuje v ustanovení § 18 a 19 zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je stanovení zásad organizace území, věcná a časová koordinace činností v území, které ovlivňují jeho vývoj, zejména výstavbu za současného zachování či rozvíjení hodnot území.

Cíle a úkoly územního plánování

Ve