dnes je 22.5.2024

Input:

Označenie stavby na stavenisku ako jedna zo záväzných podmienok stavebného povolenia

22.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.1 Označenie stavby na stavenisku ako jedna zo záväzných podmienok stavebného povolenia

JUDr. Martina Jenčová

Záväzné podmienky týkajúce sa uskutočnenia a užívania stavby určuje stavebný úrad v stavebnom povolení. Sú teda jeho neoddeliteľnou súčasťou. Ich dodržanie zo strany stavebníka je oprávnený skontrolovať. Akýsi zoznam záväzných podmienok stanovuje Stavebný zákon vo svojom ustanovení § 66 ods. 3 a ods. 4, pričom medzi takýto typ podmienok patrí aj podmienka – povinnosť stavebníka označiť stavbu na stavenisku.

S touto povinnosťou sa úzko spája povinnosť označenia staveniska, ktorá je vymedzaná v ust. § 43i ods. 3 písm. b). Tu zákon hovorí, že stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby, a teda už v tomto ustanovení vymedzuje povinnosť označenia stavby na stavenisku.

Samotné