dnes je 7.12.2022

Zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaníZáznamGarancia

15.11.2022, Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:16

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Ukončenie nájomnej zmluvyZáznamGarancia

14.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:22

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Konanie o zázname podľa navrhovanej novely katastrálneho zákonaGarancia

9.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konanie o poznámke podľa navrhovanej novely katastrálneho zákonaGarancia

2.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pripravovaná novela katastrálneho zákonaGarancia

26.7.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Návrh na zápis novostavby do katastra nehnuteľnostíArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Žiadosť o vrátenie správneho poplatkuArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva o výkone autorského dozoruArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Oznámenie o zmene stavebníkaArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Späťvzatie žiadosti o vydanie stavebného povoleniaArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Ohlásenie udržiavacích prácArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Doplnenia návrhu na začatie územného konaniaArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - oznámenia o zmene stavebníkaArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konanie o návrhu na vklad podľa pripravovanej novely katastrálneho zákonaGarancia

12.7.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktualizácia judikatúra: Absorpčná zásadaGarancia

11.7.2022, JUDr. Marek Šmíd LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktualizácia judikatúra: Zmena užívania stavbyGarancia

8.7.2022, JUDr. Marek Šmíd LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová stavebná legislatíva: Koncepcia všeobecných zásad výstavbyGarancia

23.6.2022, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová stavebná legislatíva: Schválenie nových stavebných kódexovGarancia

13.6.2022, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová stavebná legislatíva: Legálna definícia pojmu stavbaGarancia

13.6.2022, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Iný identifikátor cudzinca" v zmysle katastrálneho zákonaGarancia

10.5.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Iná oprávnená osoba podľa katastrálneho zákonaGarancia

5.5.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zverejnenie vektorových katastrálnych máp ako „OPEN DATA"Garancia

3.5.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z judikatúry: Voľná úvaha správneho orgánu pri hodnotení správneho trestaniaGarancia

19.4.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novely zákona o zeměměřictvíArchív

15.3.2022, Český úřad zeměměřický a katastrální, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Z judikatúry: Premlčanie v synalagmatických záväzkochGarancia

9.3.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z judikatúry: Skúmanie prípustnosti správnej žalobyGarancia

2.3.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z judikatúry: Dôvody na zrušenie verejného letiskaGarancia

23.11.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z judikatúry: Preukazovanie verejného záujmu v konaní o dodatočnom povolení stavbyGarancia

8.11.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z judikatúry: Prevod nehnuteľností, na ktoré bol uplatnený reštitučný nárokGarancia

11.10.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z judikatúry: Povolenie vkladu do katastra nehnuteľnostíGarancia

6.10.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

K doručeniu zásielky vhodením oznámenia o jej uložení na pošte do poštovej schránkyArchív

13.7.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh zákona o výstavbe bol predložený do medzirezortného pripomienkového konaniaArchív

11.5.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povolenie k stavbe vŕtanej studne v roku 2021Archív

16.4.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predĺženia platnosti územného povolenia v roku 2021Archív

14.4.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predĺženie lehoty na dokončenie stavby v roku 2021Archív

12.4.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer