dnes je 22.5.2024

Bourací práceGarancia

27.9.2010, Ing. Marie Pečená, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništiGarancia

7.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 10 Stavebné práceArchív

21.12.2023, JUDr. Klaudia Popélyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Ochrana zamestnancov pri práci s azbestomArchív

17.7.2019, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavební zákon 2021 - teze vyhlášky o stavebním řáduArchív

5.10.2020, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vyhlášky k provedení stavebního zákonaGarancia

6.5.2014, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavenisku - prípravná etapa projektuArchív

23.6.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzory dokumentů stavebního řáduGarancia

4.4.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Povolenie na zváranie pri stavebných prácach v roku 2023Archív

28.9.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízeníArchív

16.2.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Ohlášení odstraněníArchív

31.10.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Jednotlivé případy soudních rozhodnutí VI.Garancia

4.7.2011, JUDr. Petr Tégl, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavby vodních dělGarancia

30.6.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Právní úprava vodoprávního řízeníGarancia

30.6.2009, JUDr. Alena Kliková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Návrh vyhlášky o dokumentaci stavebArchív

6.2.2024, Ministerstvo pro místní rozvoj, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Spolupôsobenie technického dozoru pri zabezpečovaní projektovej dokumentácie a geodetických a kartografických prácArchív

13.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na staveniskuArchív

30.6.2018, Ing. Ružena Ivanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Podklady pro zápisy do katastru nemovitostí a podávání žádostíGarancia

30.6.2009, JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Riziká vibrácií z ručného náradia a nástrojov v roku 2018Archív

17.10.2018, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 43g Stavebné práceGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 44 Oprávnenie na uskutočňovanie staviebGarancia

16.4.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 88 - § 97 Odstraňovanie staviebGarancia

3.4.2024, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zemní práce z pohledu požadavků předpisůGarancia

4.5.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zemní práceGarancia

30.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Obecné zásady a doporučeníGarancia

30.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus