dnes je 25.7.2024

Stavebné povolenie od 1. apríla 2024Garancia

10.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Konanie o dodatočnom povolení stavby od 1. apríla 2024Archív

12.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Späťvzatie žiadosti o vydanie stavebného povoleniaArchív

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytuArchív

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor darovacej zmluvyArchív

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Doplnenia návrhu na začatie územného konaniaArchív

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - oznámenia o zmene stavebníkaArchív

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva o výkone autorského dozoruArchív

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Návrh na zápis novostavby do katastra nehnuteľnostíArchív

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o dielo na zabezpečenie zimnej údržbyArchív

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o zriadení vecného bremenaArchív

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Porušenie pracovnej disciplínyArchív

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Oznámenie o zmene stavebníkaArchív

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške zdvíhacieho zariadeniaArchív

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o výkone správyArchív

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Ohlásenie udržiavacích prácArchív

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiamArchív

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor pracovnej zmluvy zamestnanca na výkon činností technického dozoruArchív

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o dielo na zabezpečenie upratovacích prácArchív

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o technickej pomociArchív

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o vykonaní práce na výkon činnosti autorizovaného geodeta projektantaArchív

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o dielo o poskytovaní pohotovostnej havarijnej službyArchív

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Žiadosť o vrátenie správneho poplatkuArchív

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zámennej zmluvyArchív

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Porušenie pracovnej disciplínyArchív

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus