dnes je 25.3.2023

Vzor - Žiadosť o vrátenie správneho poplatkuArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva o výkone autorského dozoruArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Doplnenia návrhu na začatie územného konaniaArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Ohlásenie udržiavacích prácArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Návrh na zápis novostavby do katastra nehnuteľnostíArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Oznámenie o zmene stavebníkaArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - oznámenia o zmene stavebníkaArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Späťvzatie žiadosti o vydanie stavebného povoleniaArchív

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor pracovnej zmluvy zamestnanca na výkon činností technického dozoruArchív

7.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor pracovnej zmluvy zamestnanca na výkon činnosti autorizovaného geodeta projektantaArchív

7.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy o technickej pomociArchív

7.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Dohoda o vykonaní práce na výkon činnosti autorizovaného geodeta projektantaArchív

7.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy na výkon činnosti technického dozoru podľa Občianskeho zákonníkaArchív

7.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy na výkon činnosti technického dozoru podľa Obchodného zákonníkaArchív

7.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy zamestnanca na výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavbyArchív

6.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor dohody o vykonaní práce na výkon činnosti autorizovaného geodeta stavebníka (objednávateľa)Archív

6.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy na výkon činnosti autorizovaného geodeta stavebníka (objednávateľa) podľa Obchodného zákonníkaArchív

6.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy na výkon činnosti autorizovaného geodeta projektanta podľa Obchodného zákonníkaArchív

6.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Dohoda o vykonaní práce na výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavbyArchív

6.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor pracovnej zmluvy zamestnanca na výkon činnosti autorizovaného geodeta stavebníka (objednávateľa)Archív

6.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Porušenie pracovnej disciplínyArchív

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytuArchív

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor darovacej zmluvyArchív

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy o dielo o poskytovaní pohotovostnej havarijnej službyArchív

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zámennej zmluvyArchív

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva v roku 2022Archív

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy pre dodávateľský spôsob výkonu činnosti (odborná prehliadka a odborná skúška) revízneho technikaArchív

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy o dielo na zabezpečenie upratovacích prácArchív

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy o dielo na zabezpečenie zimnej údržbyArchív

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosova, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy o výkone správyArchív

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške zdvíhacieho zariadeniaArchív

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor správy - Východisková odborná prehliadka (OP) a odborná skúška (OS) elektrického zariadeniaArchív

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiamArchív

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy o zriadení vecného bremenaArchív

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy na výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby podľa Obchodného zákonníkaArchív

6.7.2020, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus