dnes je 5.3.2024

Input:

Vyhlášky k provedení stavebního zákona

6.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.4 Vyhlášky k provedení stavebního zákona

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

V průběhu roku 2013 nabyly účinnosti dvě stěžejní prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu, vyhláška MMR č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláška MMR č. 63/2013 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Vyhláška č. 63/2013 Sb.

ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, nabyla účinnosti dnem 29. března 2013.

Ministerstvo pro místní rozvoj novelizovalo vyhlášku č. 503/2006 Sb. v návaznosti na novelu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 350/2012 Sb., ze dne 19. září 2012, která