dnes je 5.3.2024

Input:

Úprava podle stavebního zákona

11.2.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1 Úprava podle stavebního zákona

ÚČINNOST STAVEBNÍHO ZÁKONA A SOUVISEJÍCÍ NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Dne 11. 5. 2006 vyšel v částce 63 Sbírky zákonů stavební zákon.

Stavební zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2007 s výjimkou ustanovení § 143 až 145, 147 až 151, které nabyly účinnosti dne 1. 7. 2006 a § 102 odst. 2, který nabyl účinnosti až 1. 1. 2012.

Stavební zákon byl již několikrát novelizován. Nejnovější novela provedená zákonem č. 350/2012 Sb. je nejrozsáhlejší a v souvislosti s ní budou muset být změněny prováděcí vyhlášky.

Ve stejné částce vyšly další předpisy, které mají přímou souvislost se stavebním zákonem, a to:

  • zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění),

  • zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.

Dále byly přijaty s účinností od 1. 1. 2007:

Níže uvedené vyhlášky budou