dnes je 16.4.2024

Input:

Spolupráca so stavebníkom a so zhotoviteľom projektovej dokumentácie

30.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6 Spolupráca so stavebníkom a so zhotoviteľom projektovej dokumentácie

Ing. Ružena Ivanová

PhD.

Spolupráca osoby, vykonávajúcej činnosť stavebného dozoru so stavebníkom sa uskutočňuje na základe uzavretej zmluvy. Okrem riadiacej a kontrolnej činnosti, ktorú stavebný dozor na stavbe vykonáva, by mala osoba vykonávajúca činnosť stavebného dozoru byť aj technickým, ale aj ekonomickým poradcom stavebníka. Stavebný dozor by mal poskytovať poradenskú činnosť pre stavebníka už počas vypracovania projektu pre stavbu.

Súčinnosť stavebného dozoru s odborným autorským dohľadom a s autorským dozorom začína po dokončení projektu pre stavebné povolenie, ktorý zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi (stavebníkovi). Ak niektorý dotknutý orgán nesúhlasí s riešením konkrétnej časti projektu, je potrebné, aby zhotoviteľ projektu prepracoval túto časť dokumentácie. Až následne