dnes je 16.4.2024

Input:

Výkony stavbyvedúceho

25.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2 Výkony stavbyvedúceho

Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stavebný zákon uvádza v § 45 zákona č. 50/1976 Zb., že činnosti spojené s výstavbou, výsledok ktorých má vplyv na ochranu verejných záujmov, t. j. vybrané činnosti vo výstavbe sú:

• projektová činnosť,

• vedenie uskutočňovania stavieb,

• vybrané geodetické a kartografické činnosti.

Vybrané činnosti vo výstavbe môžu vykonávať iba fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností (oprávnené osoby).

Vedenie uskutočňovania stavby je definované ako:

• organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a ďalších činností na stavbe a na stavenisku,

• sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby,

• zabezpečenie dodržiavania všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

V § 44 ustanovuje stavebný zákon základné požiadavky na uskutočňovanie