dnes je 16.4.2024

Input:

Předprojektová a projektová příprava

7.2.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.4 Údržba a obnova stavebních památek

5.4.4.1 Předprojektová a projektová příprava

Údržba a obnova stavební památky

Kvalitní údržba a obnova stavební památky vyžaduje kvalitní předprojektovou a projektovou přípravu. Na rozdíl od projektování novostaveb nebo přestaveb objektů nepodléhajících památkové ochraně je projektování obnovy stavební památky výrazně limitováno základním požadavkem státní památkové péče, aby obnova prodloužila životnost památky při maximálním zachování památkových hodnot, pro které byla prohlášena za kulturní památku.

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

Předprojektová příprava

Cílem předprojektové přípravy je vytvořit kvalitní podklady, na jejichž základě bude možné zpracovat koncepci (záměr) a následně projekt obnovy kulturní památky. To předpokládá shromáždění rozsáhlých informací o památce, jejím stavu a jejích hodnotách. K získání těchto informací se používají standardní zaměřovací, průzkumové a