dnes je 16.4.2024

Input:

Platnosť projektovej dokumentácie v roku 2018

26.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.07.1 Platnosť projektovej dokumentácie v roku 2018

JUDr. Martina Jenčová

Jednou z príloh pri podávaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia je projektová dokumentácia. Predstavuje jednu z najdôležitejších príloh, stavebnému úradu sa odovzdáva dvojmo (jednu projektovú dokumentáciu si stavebný úrad necháva a jednu vráti stavebníkovi, overenú, po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia).

Pokiaľ žiadame o vydanie stavebného povolenia, projektová dokumentácia môže byť v podobe realizačného projektu alebo rpojektu pre vydanie stavebného povolenia, pričom je na stavebníkovi, ktorú variantu si vyberie. Projekt na stavebné povolenie nie je až tak podrobný ako samotný realizačný projekt. Rovnako tak neobsahuje ani výkaz materiálu. Realizačný projekt si vyberá skôr stavebník, ktorý sa rozhodol pre realizáciu stavby svojpomocne alebo v prípade, ak sa jedná o zložitejšiu stavbu.