dnes je 16.4.2024

Input:

Súčinnosť stavebného dozoru pri riešení dodatkov k projektu

7.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4 Súčinnosť stavebného dozoru pri riešení dodatkov k projektu

Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Nakoľko stavebný zákon ukladá povinnosť stavebníkovi zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom iba na stavbách, ktoré stavebník uskutočňuje svojpomocou sám pre seba, realizujú sa tieto stavby spravidla podľa projektovej dokumentácie, potrebnej na vydanie stavebného povolenia, vypracovanej v podrobnostiach realizačných projektov.

Iba výnimočne, pri jednoduchých stavbách s vyššími požiadavkami na architektonicko-stavebné stvárnenie alebo na technickú prevádzku dokončených jednoduchých stavieb, sa vypracováva samostatný ďalší stupeň projektovej dokumentácie, tzv. realizačné projekty. Pri výkone autorského dozoru autora architektonického návrhu alebo pri vykonávaní