dnes je 16.4.2024

Input:

Spolupôsobenie technického dozoru pri zabezpečovaní projektovej dokumentácie a geodetických a kartografických prác

13.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4 Spolupôsobenie technického dozoru pri zabezpečovaní projektovej dokumentácie a geodetických a kartografických prác

Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Základný súbor výkonov technického dozoru začína odovzdaním staveniska. Objednávateľ sa však môže v zmluve dohodnúť, že podnikateľský subjekt poskytujúci inžinierske služby (a teda aj výkon technického dozoru) začne svoju činnosť podstatne skôr. Ak bola pre stavbu už vypracovaná dokumentácia pre územné konanie a bolo vydané územné rozhodnutie, je účelné, aby pracovný tím, ktorý bude zabezpečovať základné výkony technického dozoru, bol k dispozícii a vykonával pre objednávateľa služby už pri vypracovaní projektu pre stavebné povolenie.

V zmysle § 45 zákona č. 50/1976 Zb.