dnes je 16.4.2024

Input:

Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisku

30.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7 Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisku

Ing. Ružena Ivanová

PhD.

Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko ustanovuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z.

Stavenisko je definované v § 43i stavebného zákona ako priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení, potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska. Stavenisko zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.

Na účely nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. (ďalej iba nariadenie vlády) sa staveniskom rozumie aj priestor, v ktorom sa vykonávajú najmä:

  • výkopové práce,

  • zemné práce,

  • stavebné úpravy,

  • búracie práce,

  • rekonštrukčné práce,

  • renovačné práce,

  • montáž a