dnes je 16.4.2024

Input:

Autorský dozor vykonávaný jiným projektantem

15.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.1 Autorský dozor vykonávaný jiným projektantem

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Pro stanovení, za jakých podmínek může autorský dozor projektanta vykonávat rovněž jiný projektant než samotný autor projektové dokumentace je nutno posoudit celou problematiku nejen z pohledu stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, ale rovněž z hlediska problematiky autorského práva, neboť v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze vnímat projektovou dokumentaci jako autorské dílo, přičemž autorská práva jsou v této souvislosti vázána k osobě autora. Osoby autorizované ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb.se rovněž musí