dnes je 16.4.2024

Input:

Zmluvné zabezpečenie výkonu autorizovaného geodeta projektanta

14.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.3 Zmluvné zabezpečenie výkonu autorizovaného geodeta projektanta

Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Pri zmluvnom zabezpečení výkonu autorizovaného geodeta projektanta sa vychádza z právnej formy subjektov zhotoviteľa projektovej dokumentácie stavby a subjektu, ktorý bude zabezpečovať výkon autorizovaného geodeta projektanta.

Zmluvní partneri môžu byť:

a) zhotoviteľ projektovej dokumentácie stavby – právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na podnikanie,

b) vykonávateľ geodetických a kartografických prác – právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na podnikanie alebo fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom.

Prípad, že sú obidvaja zmluvní partneri fyzickými osobami, ktoré nemajú oprávnenie na podnikanie, sa v praxi nevyskytuje.

Ak sú obidve zmluvné strany právnické osoby alebo