dnes je 16.4.2024

Input:

Územní řízení

11.2.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2 Územní řízení

POVINNOST VYŽÁDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ČI ÚZEMNÍHO SOUHLASU

Stavební zákon vyžaduje, aby stavby a jejich změny byly posouzeny z hlediska požadavků území a vlivu uvažované stavby na území. Posouzení probíhá v územním řízení anebo, u jednodušších stavebních záměrů, udělením územního souhlasu na základě oznámení záměru. Na místo územního rozhodnutí o umístění stavby, o změně ve využití území a o změně vlivu užívání stavby na území, lze uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu podle § 78a SZ.

Územní rozhodnutí ani územní souhlas se pro umístění stavby nebo jejich změny nevyžaduje pouze ve výjimečných případech uvedených v § 79 odst. 2. Územní rozhodnutí ani územní souhlas nevyžaduje podle podle § 79 odst. 6 údržba stavby a stavební úpravy dokončené stavby.

Stavební zákon rozeznává několik druhů územních rozhodnutí, a to:

  • rozhodnutí o umístění stavby,

  • o změně využití území,

  • o změně vlivu užívání stavby na území,

  • o dělení