dnes je 14.4.2024

Input:

Nabídka a její náležitosti

12.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3 Nabídka a její náležitosti

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Nabídka

Předpokladem zadání veřejné zakázky dodavateli je podání nabídky (nestanoví-li zákon č. 137/2006 Sb. v některých případech jinak). Nabídka se podává ve lhůtě pro podání nabídek písemně, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s adresou, na niž může zadavatel zaslat potřebná oznámení. Nabídka v elektronické podobě musí být podána v souladu s požadavky stanovenými v zákoně.

Pro elektronické podání nabídek poskytne zadavatel dodavatelům veškeré informace technické povahy, včetně kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky. Zadavatel je povinen zajistit, aby u elektronických nástrojů, jejichž prostřednictvím je realizován