dnes je 14.4.2024

Input:

Povinnosti zhotovitele a zadavatele stavby a koordinátora BOZP při práci na staveništi

7.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.6 Povinnosti zhotovitele a zadavatele stavby a koordinátora BOZP při práci na staveništi

Další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzických osob podílejících se na zhotovení stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále koordinátor BOZP) na staveništi stanovuje část 3 zákona č. 309/2006 Sb. Povinnosti výše uvedených doplňuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

§ 14, odst. 1, zákona č. 309/2006 Sb. říká, že budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby (stavebník) povinen určit (jmenovat, smluvně zajistit) potřebný počet koordinátorů BOZP, s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla, jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy díla a ve fázi jeho realizace.

§ 14, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb. definuje koordinátora BOZP. Koordinátorem je fyzická (příp. právnická) osoba,