dnes je 14.4.2024

Input:

Zemní práce z pohledu požadavků předpisů

4.5.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.1.1 Zemní práce z pohledu požadavků předpisů

Obecné požadavky na provádění zemních prací vycházejí ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, (SZ) v platném znění. Podle ustanovení § 160 Provádění staveb je zhotovitel stavby povinen

  • provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací;

  • dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy;

  • zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

STAVEBNÍ DENÍK A JEDNODUCHÝ ZÁZNAM O STAVBĚ

V úvodní kapitole jsme v souvislosti s vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb zdůrazňovali důležitost řádného vedení stavebního deníku. Stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby, musí být veden podle ustanovení § 157 stavebního zákona