dnes je 25.3.2023

Input:

Spolupráca technického dozoru s autorizovaným geodetom stavebníka

30.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.13.6 Spolupráca technického dozoru s autorizovaným geodetom stavebníka

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

Stavebný zákon uvádza v § 46c pojem „geodet a kartograf stavby“, ktorý je zodpovedný za správne zriadenie a aktualizáciu geodetických bodov, za vypracovanie návrhu vytyčovacích sietí, za vytyčovanie a za kontrolné meranie geometrických parametrov priestorovej polohy jednotlivých konštrukcií stavby, za vyznačenie existujúcich vedení na povrchu, za meranie a zobrazenie predmetov skutočnej realizácie stavby v súlade s podmienkami stavebných povolení.

Geodetické a kartografické činnosti, uvedené v citovanom paragrafe stavebného zákona, nemôže zabezpečiť v celom rozsahu ani stavebník (objednávateľ), ani zhotoviteľ stavby alebo časti stavby, ani zhotoviteľ projektu pre stavebné povolenie. Uvedený problém vyriešila vyhláška č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.