dnes je 19.4.2024

Input:

Spolupráca technického dozoru s odborným autorským dohľadom

30.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.13.3 Spolupráca technického dozoru s odborným autorským dohľadom

Ing. Ružena Ivanová

PhD.

V zmluve na zhotovenie projektu pre stavebné povolenie by mal objednávateľ zaviazať zhotoviteľa projektu, že bude vykonávať aj činnosť odborného autorského dohľadu.

Spolupráca technického dozoru s odborným autorským dohľadom začína už po odovzdaní projektu pre stavebné povolenie, ktorý zhotoviteľ v rámci plnenia zmluvy o dielo dodal objednávateľovi. Ak niektorý dotknutý orgán štátnej správy alebo samosprávy nesúhlasí s riešením konkrétnej časti projektu pre stavebné povolenie, je potrebné, aby zhotoviteľ projektu pre stavebné povolenie túto časť prepracoval. Až potom bude môcť technický dozor ako splnomocnený zástupca stavebníka (objednávateľa) podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia a doložiť túto žiadosť potrebnou projektovou dokumentáciou. Aby nebolo potrebné