dnes je 19.4.2024

Input:

Zmluvné zabezpečenie technického dozoru

12.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3 Zmluvné zabezpečenie technického dozoru

Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Pri zmluvnom zabezpečení technického dozoru je potrebné vychádzať z podstaty subjektov objednávateľa a technického dozoru, ktorými môžu byť:

a) fyzické osoby, ktoré nepodnikajú,

b) právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré podnikajú.

V prípade, že obe zmluvné strany sú právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré podnikajú, uzaviera sa zmluva podľa Obchodného zákonníka.

Ak by bol aspoň jeden zo zmluvných partnerov fyzickou osobou, ktorá nepodniká, riadia sa zmluvné vzťahy Občianskym zákonníkom. Zmluvné strany, v ktorej je jednou zo strán fyzická osoba - nepodnikateľ, sa však môžu dohodnúť podľa § 262 ods. 1 ObZ Obchodného zákonníka, že ich zmluvný vzťah sa bude spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka. Môžu pritom