dnes je 16.4.2024

Input:

Spolupráca technického dozoru s obchodnými partnermi a s orgánmi štátnej správy a samosprávy

30.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.13 Spolupráca technického dozoru s obchodnými partnermi a s orgánmi štátnej správy a samosprávy

Ing. Ružena Ivanová

PhD.

Pri organizovaní a pri hodnotení vzťahov subjektov, zúčastnených na príprave a realizácii stavby používame výraz „účastníci výstavby“. Uvedený pojem reprezentuje objednávateľa a týchto priamych a nepriamych partnerov objednávateľa (stavebníka):

1. Zhotoviteľ diela alebo zhotovitelia jednotlivých častí diela, s ktorými má objednávateľ uzavreté zmluvné vzťahy.

2. Autor architektonického návrhu.

3. Zhotoviteľ projektu pre stavebné povolenie.

4. Zhotoviteľ realizačných projektov.

5. Inžinierska firma poskytujúca komplexné inžinierske služby alebo čiastkové výkony inžinierskej činnosti.

Pri hodnotení vzťahov a spolupráce technického dozoru s obchodnými partnermi objednávateľa, je potrebné si uvedomiť, že nie vždy