dnes je 19.4.2024

Input:

Sledovanie stavebných denníkov

19.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10 Sledovanie stavebných denníkov

Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

V zmysle ustanovení § 46d stavebného zákona je možné stavebný denník definovať ako dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. V stavebnom denníku sa zaznamenávajú všetky podstatné udalosti, ktoré sa vyskytli na stavenisku. Do stavebného denníka sa zapisujú aj všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o výkone štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, inšpekcie práce a inšpekcie životného prostredia, o výkone autorského dozoru, odborného autorského dohľadu, stanoviská a odporúčania zhotoviteľov realizačných projektov, záznamy a požiadavky technického dozoru, ako aj údaje o iných činnostiach ovplyvňujúcich vykonávanie stavebných alebo montážnych prác a priebeh výstavby.

Stavebný denník je v priebehu zhotovenia diela dôležitý pri výskyte nedostatkov pri