dnes je 16.4.2024

Input:

Riadenie uskutočňovania stavby

26.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4 Riadenie uskutočňovania stavby

Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stavbyvedúci musí byť dôsledne oboznámený s projektmi pre stavbu (s projektom pre stavebné povolenie a s realizačnými projektmi), s vypracovanou dokumentáciou zhotoviteľa (spolupracuje s útvarom zhotoviteľa, ktorý túto dokumentáciu vypracováva) a s podmienkami stavebných povolení a iných povolení vydaných pre výstavbu.

Pri rozsahovo alebo technicky náročných stavbách má stavbyvedúci ako osoba, zodpovedná za realizáciu stavby v súlade s harmonogramom výstavby, v dohodnutej kvalite a za cenu, ktorá musí byť nižšia ako je cena dohodnutá- pokiaľ je to možné a je to vhodné z dôvodu, aby mal zhotoviteľ pri vykonávaní diela určitú cenovú rezervu, k dispozícii pracovný tím, ktorý tvoria:

• úsekoví stavbyvedúci,

• majstri,

• vedúci montéri,