dnes je 16.4.2024

Input:

Zemní práce

30.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5 Zemní práce

6.5.1 Obecné zásady a doporučení

Základní závazné i normové požadavky vycházejí z dokumentů citovaných viď Obecné zásady a doporučení pro zakládání pozemních staveb.

Zemní práce, pomineme-li průzkumné činnosti, představují obvykle první etapu prací na stavebním díle. Přestože výsledky této činnosti nejsou na hotovém díle mnohdy vizuálně patrné, rozhodují podstatnou měrou o jeho výsledné kvalitě a často i o ekonomické úspěšnosti realizace.

Vlastním pracím vždy předcházejí určité přípravné činnosti, které závisí na charakteru stavebního díla a jeho rozsahu. Navazují na provedené průzkumy a podmínky stanovené projektovou dokumentací a rozhodnutím stavebního řízení.

Průzkum překážek pod povrchem

Především musí být uskutečněn průzkum překážek v prostoru staveniště i v těsném sousedství, a to pod zemí, na povrchu i nad zemí. Jedná se zejména o zjištění pod povrchem:

  • všech energetických a jiných vedení (trasa, vzájemná