dnes je 19.4.2024

Input:

Spolupráca technického dozoru so stavbyvedúcim

21.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.13.5 Spolupráca technického dozoru so stavbyvedúcim

Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Kvalita spolupráce technického dozoru so stavbyvedúcim je dôležitá pre zabezpečenie včasného dokončenia diela v dohodnutej kvalite a za dohodnutú cenu.

Spolupráca týchto dvoch subjektov začína už pri príprave zmluvy o dielo na zhotovenie stavby. V zmluve je uvedené, kto bude vykonávať ako oprávnená osoba činnosť stavbyvedúceho, a tiež, kto bude zabezpečovať technický dozor objednávateľa na stavbe vrátane rozsahu kompetencií technického dozoru. Stavbyvedúci a technický dozor sa zúčastňujú prípravy zmluvy o dielo a pripravujú v zmluve podmienky na úspešnú spoluprácu pri realizácii stavby.

Hlavným nástrojom komunikácie technického dozoru so stavbyvedúcim je stavebný denník. Stavbyvedúci a technický dozor