dnes je 16.4.2024

Input:

Spolupráca autorského dozoru a odborného autorského dohľadu so stavebným dozorom stavebníka

6.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7 Spolupráca autorského dozoru a odborného autorského dohľadu so stavebným dozorom stavebníka

Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stavebný dozor vedie v zmysle ustanovenie § 44 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona uskutočňovanie jednoduchých stavieb, ktoré stavebník zhotovuje svojpomocne sám pre seba. Podľa § 44 ods. 2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov to platí v prípade, ak stavebník sám nespĺňa podmienky vykonávania stavebného dozoru. Požadovanými podmienkami podľa uvedeného ustanovenia je vysokoškolské vzdelanie stavebného alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej 3 roky vykonávaná prax v odbore. Stavebník sa aj napriek svojej požadovanej kvalifikácii