dnes je 16.4.2024

Input:

Osoby oprávnené vykonávať zápisy v stavebnom denníku v roku 2017

26.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.06.2 Osoby oprávnené vykonávať zápisy v stavebnom denníku v roku 2017

JUDr. Martina Jenčová

Všetko, čo súvisí so stavbou ako aj všetko, čo sa na stavenisku stalo musí byť poznamenané v stavebnom denníku. To, kto je v prvom rade oprávnený vykonávať zápisy do tohto dokumentu závisí od toho, ako sa stavba uskutočňuje – či svojpomocne alebo dodávateľsky.

Ak dodávateľsky, osobou oprávnenou v prvom rade vykonať potrebný zápis je stavbyvedúci. Ak sa stavba uskutočňuje svojpomocne, je to stavebník. Práve pri takto uskutočňovaných stavbách dochádza často, na strane stavebníka, k omylu, nakoľko ten sa domnieva, že vedenie stavebného denníka je úlohou stavebného dozoru. Táto povinnosť dozoru však nie je nikdy zákonne upravená. Jedinú povinnosť, ktorú stavebný dozor, v súvislosti so stavebným denníkom má je povinnosť sledovať jeho vedenie. Stavebník sa však samozrejme môže