dnes je 19.7.2024

Najnovšie

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 40b Osobitné prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2024Garancia

9.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 40b (1) Záväzné stanovisko vydané na základe žiadosti podanej do 31. marca 2025 je podkladom na vydanie rozhodnutí podľa osobitného predpisu 20 )  a na povoľovanie činností v konaniach podľa osobitného predpisu 1 )  z hľadiska súladu navrhovanej stavby so záväznou časťou ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 40c Osobitné prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2024Garancia

9.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 40c (1) Žiadosť o záväzné stanovisko podaná do 31. marca 2025 podľa odsekov 2 až 5,  § 24 ods. 3 až 5 ,  ods. 9 až 12 ,  § 40a ods. 1  a  6 ,  § 40b  obsahuje meno a priezvisko alebo názov a adresu alebo sídlo stavebníka, popis navrhovanej stavby so stručnou charakteristikou ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 40a Osobitné prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2024Garancia

9.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 40a (1) Úrad na úseku územného plánovania do 31. marca 2025 nahrádza záväzné stanovisko orgánu územného plánovania pre rozhodovanie o povolení stavby podľa osobitného predpisu 18 )  a na povoľovanie ostatných činností podľa osobitných predpisov 1 )  podľa  § 24 ods. 9 ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Podrobnosti k vyhláške č. 153/2024 Z. z. - Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR o štandardoch a metodike spracovania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladovGarancia

8.7.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o štandardoch a metodike spracovania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov vydáva Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre územné ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky spoločne s TUKE odprezentoval priebežné výsledky výskumu a vývojaGarancia

1.7.2024, Zdroj: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

... Digitalizácia procesov územného plánovania a výstavby je jedným z pilierov činnosti Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR (UUPV SR). Na tejto úlohe úzko spolupracuje s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE). Priebežné výsledky spolupráce spoločne odprezentovali v rámci formátu Ranný plán. Ten ...

Dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie získa 52 obcí a miestGarancia

1.7.2024, Zdroj: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

... V máji zasadala komisia, ktorá rozhodovala o poskytnutí dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (UPD) pre obce a mestá pre rok 2024. Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (UUPV SR) bolo doručených spolu 95 žiadostí. Po prvýkrát bolo možné žiadať o dotácie elektronicky ...

Stretnutie s francúzskou regionálnou poradkyňou pre trvalo udržateľný rozvoj, energetiku a dopravuGarancia

1.7.2024, Zdroj: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

... Minulý týždeň prijal Miloš Svrček, generálny riaditeľ sekcie územného plánovania, metodiky, výskumu a inovácií na úrade Noémie Piaskowski, regionálnu radkyňu pre trvalo udržateľný rozvoj pre krajiny V4 a Pobaltie na Francúzskom veľvyslanectve v Poľsku, Ministerstvo ekologickej transformácie a teritoriálnej ...

Výberové konanie s väčším počtom uchádzačov počas koronavírusovej krízyArchív

24.6.2024, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Ivan Poruban Môžeme, a ak áno, za akých podmienok, realizovať výberové konanie, kde sa prihlásilo 28 osôb? Je to považované za hromadnú akciu, ktorá je zakázaná? Odpoveď: Od 24. 03. 2020 až do odvolania platí Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva OLP/2731/2020, v ktorom je fyzickým osobám, fyzickým ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavebné práce - povinnosti zamestnávateľa z hľadiska BOZP v roku 2024Garancia

21.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Otázka: Sme spoločnosť, ktorá si zazmluvnila stavebnú spoločnosť na postavenie napr. skladu. Aké povinnosti vo vzťahu k BOZP na stavbe sa vzťahujú na mňa ako objednávateľa stavby? Odpoveď: Legislatívna úprava: NV SR č.  396/2006 Z. z.  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Poskytnutie alebo preplatenie dioptrických okuliarov zamestnávateľom v roku 2024Garancia

20.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Otázka: Chceli by sme poprosiť o usmernenie v rámci poskytnutia alebo preplatenia dioptrických okuliarov zamestnávateľom. Keďže u nášho zamestnávateľa sa používa zobrazovacia jednotka ako monitor, skener a notebook, viacerí zamestnanci sa začali sťažovať na to, že sa im ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Nový zákon o výstavbe od 1. apríla 2024

6.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Cieľom novej právnej úpravy v oblasti výstavby je profesionalizácia štátnej správy vo výstavbe, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s výstavbou, zjednodušenie stavebného povoľovania, predovšetkým elektronizácia procesov a digitalizácia dát súvisiaca s územným plánovaním a výstavbou ...

Ceny stavebných materiálov by sa mohli stabilizovať už budúci rok, podľa odborníka iba pri poklese dopytu

29.11.2021, Zdroj: SITA

... Ceny stavebných materiálov by sa mohli v určitej miere stabilizovať už počas budúceho roka, ale iba pri poklese dopytu po nich. Stať sa to môže napríklad vtedy, ak sa plánovaná výstavba novostavieb na istý čas pribrzdí. Predpokladá to odborník na realitný trh zo spoločnosti FinGO.sk Viktor Obtulovič. ...

Nový zákon o územnom plánovaní od 1. apríla 2024

6.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Cieľom územného plánovania je systematicky a nepretržite vytvárať podmienky pre vyvážený a udržateľný územný rozvoj, to znamená, aby územie bolo využívané efektívne, ekonomicky, esteticky, eticky a demokraticky s ohľadom na prírodné a kultúrne dedičstvo a kvalitu životného prostredia a života obyvateľov ...

Dodatočná legalizácia čiernych stavieb už nebude možná, upozorňuje Holý

28.4.2022, Zdroj: SITA

... Koniec dodatočnej legalizácie čiernych stavieb bude po schválení nových stavebných zákonov najviditeľnejšou zmenou pre verejnosť. Podľa podpredsedu vlády Štefana Holého (nom. Sme rodina) to už po novom jednoducho nepôjde a ak taká stavba vznikne, bude sa dať jedine zbúrať. Koniec dodatočnej legalizácie ...

Nový zákon o výstavbe by mal zjednodušiť stavebné povoľovania, účinnosť má nadobudnúť od začiatku roka 2023

12.1.2022, Zdroj: SITA

... Návrh nového zákona o výstavbe, ktorý v stredu s pripomienkami schválila vláda, by mal prispieť k profesionalizácii štátnej správy vo výstavbe a k znižovaniu administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s výstavbou. Tiež by mal zjednodušiť stavebné povoľovania, najmä elektronizáciou procesov a ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce

15.8.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Lucia Sabová Danková

Kontroly z Inšpekcie práce na Slovensku pribúdajú a Vy neviete či máte všetky "papiere" správne vyplnené, opečiatkované? Prídite sa poradiť s našou lektorkou JUDr. Luciou Sabovou Dankovou, aby kontrola u Vás prebehla v poriadku. Prihláška tu!

Závislá práca v roku 2024 – Kedy je zamestnávanie živnostníkov nelegálne

15.8.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

NOVINKA. Kedy je zamestnávanie živnostníkov legálne a kedy už nelegálne? Zorientujte sa v problematike a vyhnite sa možným sankciám. Skúsená odborníčka na problematiku pracovného práva vás oboznámi s aktuálne platnou legislatívou a poukáže na najčastejšie pochybenia z praxe. Prihláška tu!

Microsoft Copilot: Váš AI asistent

11.9.2024, ONLINE, Peter Jankovič

Zoznámime vás s Microsoft Copilotom, ako výborným AI asistentom. Počas webinára vám vysvetlíme, ako Copilot funguje v jednotlivých aplikáciách, ako s Copilotom komunikovať a ako efektívne využiť jeho potenciál. Všetko predstavíme na názorných ukážkach. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Vymáhanie pohľadávok v roku 2024 - ako sa naň pripraviť a aké sú možnosti veriteľa

Ako byť úspešný vo vymáhaní pohľadávky? Proces vymáhania pohľadávok nie je jednoduchým procesom, subjekty mu však často nevenujú dostatočnú ...

Zmluva o dielo v roku 2024

V podcaste sa zhovárame s našimi hosťami o zmluve o dielo v roku 2024. Zmluva o dielo je jedným z najčastejšie využívaných zmluvných typov, ...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Stavebný zákon a vydávanie súpisných čísiel k nehnuteľnostiam v roku 2024

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 26.7.2024

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Spravodaj - Zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA