dnes je 29.5.2023

Najnovšie

Trh projektových prác by mal podľa predpokladov v tomto roku vzrásť o dve percentáGarancia

23.5.2023, Zdroj: SITA

... Riaditelia projektových spoločností očakávajú zvýšenie počtu zákaziek vo svojom sektore. V tomto roku by mali vzrásť v priemere o 2,2 % a v budúcom roku o ďalšie 3,2 %. Trh projektových prác a vývoj na ňom predznamenáva vývoj v stavebníctve. Projektových zákaziek pribúda a v nasledujúcich rokoch úmerne ...

Môžem žiadať o vrátenie ochranných pracovných odevov po skončení pracovného pomeru?Garancia

17.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Otázka: Zamestnancovi bol pridelený ochranný pracovný odev. Pracovný pomer sa končí po 3 mesiacoch, niektorí skončia aj skôr, aj po mesiaci. Môžeme žiadať späť ochranný pracovný odev a obuv, alebo nech si ich ponechá, ale budeme žiadať uhradiť alikvotnú časť ceny odevu ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Návrh novely vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostíGarancia

16.5.2023, Český úřad zeměměřický a katastrální, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Priebeh procesu posudzovania zámeru EIA Oznámenie zámeru Kto mieni vykonať určitý zámer, je povinný predložiť príslušnému úradu oznámenie zámeru. Zámerom stavby sa podľa zákona č. 100 / 2001Sb. rozumejú činnosti a technológie uvedené v prílohe č. 1 k tomuto zákonu. Príslušným úradom je spravidla krajský ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Pravidelnosť, zrozumiteľnosť a preukázateľnosť oboznamovania a informovania zamestnancov v oblasti BOZPGarancia

16.5.2023, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Mikula, PhD. Otázka: Čo predstavujú pojmy pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať a informovať každého zamestnanca? Odpoveď: Legislatívna úprava: Zákon NR SR č.  124/2006 Z. z. Pohľad autora na problematiku: Zákon NR SR č.  124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Dĺžka platnosti lekárskeho posudku na prácu v nociGarancia

15.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. , Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.  Otázka: Akú dĺžku platnosti má mať lekársky posudok na prácu v noci. Ide o prácu vrátnika – informátora na vrátnici administratívnej budovy, kde počas noci nie je žiadny pohyb osôb, ani vykonávanie žiadnych špecifických činností. Odpoveď: Legislatívna úprava: Zákon č. ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Požiar auta - čerpacia stanicaGarancia

12.5.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Veľmi nepríjemnou a v poslednej dobe častou skutočnosťou býva požiar auta. Sám z vlastnej praxe som sa v posledných dvoch týždňoch stretol s dvoma požiarmi áut, ktoré bolo potrebné riešiť a preto som sa rozhodol trošku „pomôcť” motoristom a spísať im, ako správne postupovať. Ak počas ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Povinnosti zamestnancaGarancia

11.5.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Je veľmi potrebné pri oboznamovaní zamestnancov (taktiež aj vedúcich), ale aj vždy pri nejakých kontrolách, auditoch BOZP pripomínať a vštepovať samotným zamestnancom fakt, že zamestnanec má okrem práv tiež aj určité povinnosti. Hneď tá prvá povinnosť a určite najzákladanejšia je dodržiavanie ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Poslanecké pozmeňujúce návrhy, ktoré sa majú schváliť v utorok, zrušia verejnú kontrolu nad stavebným konaním a ochranu životného prostredia podradia záujmom investorov

11.5.2023, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) odmieta poslanecké pozmeňujúce návrhy hnutí Sme rodina a OĽANO. Tieto pozmeňujúce návrhy výrazne oslabujú verejnú kontrolu nad stavebným konaním a záujmy životného prostredia podriaďujú záujmom výstavby. Proces posudzovania vplyvov stavieb na životné prostredie ...

Návrh novely vyhlášky o digitální technické mapě krajeGarancia

9.5.2023, Český úřad zeměměřický a katastrální, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Návrh novely vyhlášky o digitálnej technickej mape kraja Dňa 26. februára 2020 nadobudol platnosť zákon č. 47/2020 Zb., ktorým sa mení zákon č. 200/1994 Zb. o zememeračstve ao zmene a doplnení niektorých zákonov súvisiacich s jeho zavedením, v znení neskorších predpisov, zákon č. 183/2006 Zb. o územnom ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Plánované časové miľníky - reforma stavebníctva od 2022-2032

8.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ako sa budú vyvíjať v časovom slede zmeny v oblasti stavebníctva? Čaká nás časové obdobie, ktoré už prebieha a bude prebiehať pravdepodobne do roku 2032. Ako sa budú vyvíjať v časovom slede zmeny v oblasti stavebníctva? Čaká nás časové obdobie, ktoré už prebieha a bude prebiehať pravdepodobne do ...

viac článkov
Najčítanejšie

KAPOR - katastrálny portál od 01.05.2022 nahradený službami v ESKN a ZB GISArchív

12.5.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Filagová Jeden z prvých verejných portálov štátnej správy bol od 01.05.2022 definitívne vypnutý po 19 rokoch svojej existencie. Našiel si medzi odbornou verejnosťou, ale aj širokou verejnosťou svojich obľúbencov hlavne z radov stavebných inžinierov, ale aj v oblasti bankovníctva, realít, ...

Zameranie adresného bodu je podmienkou pre určenie súpisného číslaArchív

18.3.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Martina Kostková Súpisné číslo má pridelené každá budova, ktorá bola právoplatne skolaudovaná. Náklady na súpisné číslo hradí obec. Je potrebné odlišovať ho od čísla orientačného. Súpisné číslo prideľuje obec po tom, ako mu bola podaná kompletná žiadosť. V žiadosti o určenie súpisného a orientačného ...

Vzdialenosť drobnej stavby od hranice susedného pozemkuArchív

7.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Martina Kostková Drobnou stavbou sa rozumie taká, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a zároveň spĺňa výmeru stanovenú Stavebným zákonom (max. 25 m 2 ). Pre realizáciu drobnej stavby postačuje ohlásenie stavebnému úradu, so stavbou samotnou je však potrebné počkať až do času, kým stavebný ...

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHArchív

10.12.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Základný pojem Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa považuje za tovar), § 19 (vznik daňovej povinnosti ...

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Povolenie k stavbe vŕtanej studne v roku 2021Archív

16.4.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Dovoľujeme si Vás požiadať o usmernenie ohľadom povoľovania vŕtaných studní pre FO / PO. Je pri povoľovaní studní potrebné vydať príslušným stavebným úradom územné rozhodnutie, nakoľko sa jedná o stavbu pod zemským povrchom a následne z úrovne odd. životného prostredia vydať ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

8.6.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

7.7.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

10.7.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní od 1.4.2024 - čo sa zmení a ako bude vyzerať povoľovanie stavieb?

Lektor: Mag. Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Dátum: 13.6.2023

Čas konania: 10:00 - 11:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Východisko Smernice 2014/52/EÚ Európskeho parlamentu a Rady, o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie pre aktuálne novely zákona o posudzovaní vplyvov - EIA a zákona o výstavbe

Lektor: Ing. Milan Luciak

Dátum: 11.7.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Spravodaj - Zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní

Zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní - 1/2023

Aktuálne číslo časopisu si môžete stiahnuť po prihlásení

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA