dnes je 30.6.2022

STAVEBNÝ DOZOR STAVEBNÍKAArchív

30.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavebný dozor vs. stavbyvedúciGarancia

15.5.2017, JUDr Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavební dozor stavebního úřaduArchív

15.3.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavebný dozor pre interiérové práce

27.8.2012, Ing. Vasil Ivanov PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznámenie o zmene stavebného dozoruArchív

19.9.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluvné zabezpečenie stavebného dozoruArchív

6.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2018

Stavební dozor - kontrolní prohlídky stavbyArchív

16.3.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavební dozor stavebního úřadu a státní dozorArchív

15.3.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Platba za dielo stavebnému dozoru v roku 2017

24.7.2017, JUDr Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 46b Stavebný dozorArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vypovedanie zmluvy stavebnému dozoru v roku 2017Garancia

28.6.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súčinnosť stavebného dozoru pri riešení dodatkov k projektuArchív

7.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2018

Spolupráca autorského dozoru a odborného autorského dohľadu so stavebným dozorom stavebníkaArchív

6.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2018

Neplnenie povinností stavebným dozorom a výzva na vrátenie zaplatenej ceny za dielo

5.3.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sledovanie stavebného denníkaArchív

30.6.2018, Ing. Ružena Ivanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plnenie podmienok stavebných povolení a iných povolení vydaných pre výstavbuArchív

7.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2018

Spolupráca so stavebníkom a so zhotoviteľom projektovej dokumentácieArchív

30.6.2018, Ing. Ružena Ivanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkony technického dozoruArchív

11.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2018

Komentár k stavebnému zákonu § 46d Stavebný technikArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 44 Oprávnenie na uskutočňovanie staviebArchív

16.4.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Provádění staveb, jejich změn a odstraňováníGarancia

27.9.2010, JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

ObsahArchív

30.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účasť na kolaudačnom konaníArchív

30.6.2018, Ing. Ružena Ivanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dozorná činnosť na stavbáchZáznamGarancia

10.6.2016, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:36

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavební deníkGarancia

30.6.2008, Ing. Josef Ladra, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Prístup k stavebnému denníku v roku 2018

20.6.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ohlášení odstraněníArchív

31.10.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Postavenie štátneho stavebného dohľadu

16.4.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postavení a úkoly stavbyvedoucíhoGarancia

27.9.2007, Ing. Josef Ladra, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Osoby oprávnené vykonávať zápisy v stavebnom denníku v roku 2017Garancia

26.6.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ohlášení stavbyArchív

19.9.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Náležitosti stavebného denníka v roku 2017Garancia

23.5.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprávnenie na uskutočňovanie staviebArchív

14.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postavenie autorského dozoru pri realizácii stavby v roku 2018Garancia

26.9.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízeníArchív

16.2.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 59 Účastníci stavebného konaniaArchív

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Přestupky podle SZArchív

12.6.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavebný denníkZáznamGarancia

16.6.2017, JUDr Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:09:32

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor - Žiadosť o dodatočné povolenie stavbyArchív

2.8.2019, Ing. Pavel Adamík, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer