dnes je 16.4.2024

STAVEBNÝ DOZOR STAVEBNÍKAArchív

30.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Oznámenie o zmene stavebného dozoruArchív

19.9.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zmluvné zabezpečenie stavebného dozoruArchív

6.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavební dozor stavebního úřaduArchív

15.3.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavební dozor - kontrolní prohlídky stavbyArchív

16.3.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavební dozor stavebního úřadu a státní dozorArchív

15.3.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 46b Stavebný dozorGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřaduArchív

12.7.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vypovedanie zmluvy stavebnému dozoru v roku 2017Garancia

28.6.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Súčinnosť stavebného dozoru pri riešení dodatkov k projektuArchív

7.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Spolupráca autorského dozoru a odborného autorského dohľadu so stavebným dozorom stavebníkaArchív

6.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Výkony vedenia uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobouArchív

30.6.2018, Ing. Ružena Ivanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Spolupráca so stavebníkom a so zhotoviteľom projektovej dokumentácieArchív

30.6.2018, Ing. Ružena Ivanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Sledovanie stavebného denníkaArchív

30.6.2018, Ing. Ružena Ivanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Plnenie podmienok stavebných povolení a iných povolení vydaných pre výstavbuArchív

7.5.2020, Ing. Ružena Ivanová, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vedenie stavebného denníka pri stavbe uskutočňovanej svojpomocneArchív

31.5.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 44 Oprávnenie na uskutočňovanie staviebGarancia

16.4.2021, Ing. Vasil Ivanov, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 46d Stavebný technikGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Výkony technického dozoruArchív

11.5.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 56 Kontrolná prehliadka stavbyArchív

21.12.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Účasť na kolaudačnom konaníArchív

30.6.2018, Ing. Ružena Ivanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Provádění staveb, jejich změn a odstraňováníGarancia

27.9.2010, JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zmena stavby počas realizácieArchív

28.9.2023, JUDr. Peter Kotvan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

ObsahArchív

30.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Postavení a úkoly stavbyvedoucíhoGarancia

27.9.2007, Ing. Josef Ladra, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavební deníkGarancia

30.6.2008, Ing. Josef Ladra, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Osoby oprávnené vykonávať zápisy v stavebnom denníku v roku 2017Garancia

26.6.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 21Garancia

16.3.2023, JUDr. Peter Kotvan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 16 Vyhradené činnosti vo výstavbeArchív

21.12.2023, JUDr. Klaudia Popélyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Ohlášení odstraněníArchív

31.10.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Aspekty kontrolní prohlídky stavbyArchív

26.7.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízeníArchív

16.2.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 59 Účastníci stavebného konaniaGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Oprávnenie na uskutočňovanie staviebArchív

14.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náležitosti stavebného denníka v roku 2017Garancia

23.5.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ohlášení stavbyArchív

19.9.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavby, terénní úpravy a zařízení, u kterých postačí ohlášeníArchív

10.1.2018, JUDr. František Nováček, DESS, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Přestupky podle SZArchív

12.6.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Nepresné uvedenie účastníkov stavebného konania a následky s tým spojenéArchív

26.1.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Postavenie autorského dozoru pri realizácii stavby v roku 2018Garancia

26.9.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Označenie stavby na stavenisku ako jedna zo záväzných podmienok stavebného povoleniaGarancia

22.5.2018, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Výzva k účasti na kontrolní prohlídce stavby - vzorArchív

19.3.2018, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 75 - § 75aGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 20Garancia

16.3.2023, JUDr. Peter Kotvan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 22Garancia

16.3.2023, JUDr. Peter Kotvan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Stavební zákon 2021 - základní pojmyArchív

23.10.2020, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus