dnes je 16.4.2024

Input:

Vypovedanie zmluvy stavebnému dozoru v roku 2017

28.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.06.1 Vypovedanie zmluvy stavebnému dozoru v roku 2017

JUDr. Martina Jenčová

Vykonávanie dozoru nad stavbou sa podchytáva zmluvne, zmluvou o dielo v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. Zmluvu sa odporúča uzatvoriť v písomnej forme, a to pre väčšiu právnu istotu oboch zmluvných strán. Nie vždy je však objednávateľ (teda stavebník) spokojný s činnosťou zhotoviteľa diela (v tomto prípade je to stavebný dozor – dielo, ktoré poskytuje má podobu dozoru nad stavbou). Aj z toho dôvodu by mala zmluva obsahovať ustanovenia týkajúce sa jej ukončenia.

Rozlišujeme odstúpenie od zmluvy a vypovedanie zmluvy. Pokiaľ ide o vypovedanie zmluvy, strany si v zmluve môžu dohodnúť presné dôvody, za ktorých je možno zmluvu vypovedať v konkrétnom termíne a s konkrétnou výpovednou lehotou, ale aj nemusia. Ak si len dohodnú, že zmluvu je možné vypovedať, obvyklá výpovedná lehota je dlhšia (všeobecná)