dnes je 16.4.2024

Input:

Účasť na kolaudačnom konaní

30.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8 Účasť na kolaudačnom konaní

Ing. Ružena Ivanová

PhD.

Jednou z podstatných podmienok stavebného povolenia je povinnosť stavebníka užívať alebo prevádzkovať dokončenú stavbu iba na základe súhlasného rozhodnutia orgánu, ktorý vydal stavebné povolenie.

Osoba, vykonávajúca činnosť stavebného dozoru, nie je účastníkom kolaudačného konania. Z ustanovení stavebného zákona nevyplýva pre túto oprávnenú alebo kvalifikovanú osobu ani povinnosť spolupracovať so stavebníkom pri príprave návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia a na príprave dokladov a dokumentácie pre kolaudačné konanie.

Stavebník, najmä ak ide o osobu, ktorá nemá vedomosti ani praktické skúsenosti z oblasti výstavby, by mal pri predzmluvných rokovaniach prerokovať a následne v zmluve na výkon činnosti stavebného dozoru dohodnúť, že stavebný dozor zabezpečí pre stavebníka aj povinnosti súvisiace s prípravou kolaudačného konania.

Postup