dnes je 16.4.2024

Input:

Zmena stavby počas realizácie

28.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.03.1.4 Zmena stavby počas realizácie

JUDr. Peter Kotvan

Nový zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe (ďalej len „zákon o výstavbe”) umožňuje niektoré zmeny realizovať „samo posúdením” stavebníka. Odpadne konanie o zmene stavby pred dokončením, ktoré existuje podľa doterajšieho zákona č. 50/1975 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon”).

Podľa novej úpravy sa zmeny vyznačia v projekte skutočného zhotovenia stavby, prípadne v overenom projekte stavby, prípadne sa bude pokračovať v realizácii stavby po overení zmenou dotknutej časti projektu stavby stavebným úradom.

Ak je zmena stavby podstatná, bude musieť byť realizovaná prostredníctvom nového stavebného zámeru a prostredníctvom nového rozhodnutia o povolení stavby.

Keďže nebude existovať ani inštitút dodatočného povolenia stavby, čierne stavby, resp. podľa nového pojmoslovia: