dnes je 16.4.2024

Input:

Sledovanie stavebného denníka

30.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7 Sledovanie stavebného denníka

Ing. Ružena Ivanová

PhD.

Stavebný zákon ustanovuje v § 46d, že na jednoduchých stavbách, ktoré stavebníci uskutočňujú sami pre seba svojpomocou, vedie stavebný denník stavebník. Do stavebného denníka sa zaznamenávajú všetky podstatné skutočnosti na stavenisku.

Stavebník, osoba vykonávajúca činnosť stavebného dozoru a spracovateľ projektovej dokumentácie pre stavbu majú možnosť využiť stavebný denník na riešenie problémov, ktoré sa na stavbe vyskytli, alebo im úspešne predchádzať.

Stavebník by mal okrem iného dbať aj o to, aby činnosť osoby vykonávajúcej stavebný dozor a činnosť spracovateľa projektovej dokumentácie bola riadne evidovaná v stavebnom denníku, nakoľko tieto údaje sú spravidla dôležité aj pre stanovenie výšky odplaty (odmeny) za túto činnosť.

Stavebný zákon v § 46d a vyhláška č. 453/2000 Z. z. obsahujú ustanovenia, týkajúce sa vedenia stavebného