dnes je 26.2.2020
Najnovšie

ÚvodníkGarancia

18.2.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážení čitatelia, v aktuálnom čísle online časopisu Bezpečnosť práce sa dočítate o základných zásadách zamestnávania žien v roku 2020. Upozorňujeme na právnu úpravu v súvislosti s aktuálne účinnými právnymi predpismi v Slovenskej republike. ...

Manažérstvo rizikaGarancia

18.2.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poverenie na obsluhu plynových a tlakových zariadení v roku 2020Garancia

18.2.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. : Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany ...

BOZP vo vybraných profesiáchGarancia

18.2.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné zásady zamestnávania žien v roku 2020Garancia

18.2.2020, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava Slovenskej republiky, poskytuje ženám ochranu v pracovných vzťahoch, osobitnú starostlivosť v tehotenstve, materstve a zodpovedajúce pracovné podmienky. Zohľadňuje ich telesné a fyziologické špecifiká, ktoré je potrebné ...

Otázky a odpovedeGarancia

18.2.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti prevádzkovateľa chladiacich a mraziacich zariadeníGarancia

18.2.2020, Mgr. Jozef Rajzinger PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sme firma, ktorá prevádzkuje chladiace a mraziace zariadenia. Môžete mi poradiť, aké povinnosti má prevádzkovateľ týchto zariadení alebo na koho sa môžeme obrátiť s touto problematikou? Povinnosti ...

Zdravotník na lyžiarskych výcvikových kurzochGarancia

18.2.2020, JUDr. Paula Babicová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kto môže vykonávať zdravotníka na lyžiarskych výcvikových kurzoch pre žiakov, organizovaných školou - § 25 ods.2 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného. zdravotníctva: povinnosť ...

Nepremokavosť OOPPGarancia

18.2.2020, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Je potrebné označovať stupeň odolnosti voči vode, pre nepremokavé OOPP- ako ďalšie požiadavky v smernici pre poskytovanie OOPP? Napr. požiadavka na nohavice pre kuchárov- čiastočná odolnosť voči obareniu, zástera ...

Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2019 z účtovného hľadiskaGarancia

6.2.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. Účtovná jednotka musí používať v jednom účtovnom období rovnaké účtovné metódy a účtovné zásady. ...

viac článkov
Najčítanejšie

Komentár k stavebnému zákonu § 76 - § 84 Kolaudácia staviebArchív

2.9.2019, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Kolaudácia stavieb § 76 (1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

VZOR: Návrh na zápis novostavby do katastra nehnuteľnostíGarancia

2.5.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť dokument Ing. Andrej Novák, rod. Novák, nar. 01.01.1982, Nová 1234, 000 00 Nováky Okresný úrad Nováky, katastrálny odbor Nová 567 000 00 Nováky Vec:Návrh na zápis novostavby do katastra nehnuteľností Dolupodpísaný Ing. Andrej ...

Komentár k stavebnému zákonu § 39 - § 40 Územné rozhodnutieArchív

2.9.2019, Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Územné rozhodnutie § 39 (1) V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPHGarancia

7.1.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základný pojem Pojem nehnuteľnosť, resp. stavbu, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) bližšie nešpecifikuje. Tento pojem zákon využíva v § 8 (čo sa považuje za tovar), § 19 (vznik ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k stavebnému zákonu § 88 - § 97 Odstraňovanie staviebArchív

2.9.2019, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Vasil Ivanov; JUDr. Martina Kostková Odstraňovanie stavieb § 88 (1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť, b) stavby postavenej bez stavebného ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

23.4.2020, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Žiadosť o vrátenie správneho poplatku
Stavebné konštrukčné detaily
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA