dnes je 7.8.2022

Lehota na vydanie stavebného povoleniaGarancia

5.8.2022, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kolaudácia stavby bez neskolaudovanej prístupovej cestyGarancia

5.8.2022, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzdialenosť drobnej stavby od hranice susedného pozemkuGarancia

5.8.2022, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Studňa a povolenie na jej zriadenieGarancia

5.8.2022, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lehota na vydanie stavebného povoleniaGarancia

5.8.2022, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Studňa a povolenie na jej zriadenieGarancia

5.8.2022, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Kolaudácia stavby bez neskolaudovanej prístupovej cestyGarancia

5.8.2022, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Upozornenia na praxGarancia

5.8.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzdialenosť drobnej stavby od hranice susedného pozemkuGarancia

5.8.2022, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Certifikát autorizovaného inspektoraGarancia

2.8.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Konanie o poznámke podľa navrhovanej novely katastrálneho zákonaGarancia

2.8.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aspekty kontrolní prohlídky stavbyGarancia

26.7.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2018
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Pripravovaná novela katastrálneho zákonaGarancia

26.7.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ZMOS upozorňuje, že mestá sú v strese a firmy v panikeGarancia

26.7.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Zmluva o dielo v roku 2022ZáznamGarancia

21.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:42:20

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Nový zákon o výstavbe od 1. apríla 2024 a nový zákon o územnom plánovaní od 1. apríla 2024ZáznamGarancia

21.7.2022, Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:10

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor - Žiadosť o vrátenie správneho poplatkuGarancia

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019

Vzor - Žiadosť o udelenie súhlasu na umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušiaGarancia

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019 | 2018

Zmluva o výkone autorského dozoruGarancia

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019 | 2018

Vzor - Doplnenia návrhu na začatie územného konaniaGarancia

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019 | 2018

Vzor - Oznámenie o zmene stavebníkaGarancia

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019

Vzor - Návrh na zápis novostavby do katastra nehnuteľnostíGarancia

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019

Vzor - Späťvzatie žiadosti o vydanie stavebného povoleniaGarancia

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019

Vzor - Ohlásenie udržiavacích prácGarancia

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019

Vzor - oznámenia o zmene stavebníkaGarancia

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019

Vzor - Zápis do stavebného denníka o výsledku kontoly časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytáGarancia

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor - Návrh stavebnej zmenyGarancia

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor - Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny k vydaniu územného rozhodnutiaGarancia

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Provádění činností autorizovaným inspektoremGarancia

19.7.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Dotácie na obstaranie nájomného bytu sa zvýšiaGarancia

19.7.2022, Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Otázky a odpovedeGarancia

15.7.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Používanie ochrannej prilbyGarancia

15.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickomGarancia

15.7.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

ÚvodníkGarancia

15.7.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

ČlánkyGarancia

15.7.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vplyv nočnej práce a nepretržitej prevádzky na výskyt psychických problémovGarancia

15.7.2022, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vplyv nočnej práce a zmenovej prevádzky na spánokGarancia

15.7.2022, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Horľavé kvapaliny - rozdelenie a označovanieGarancia

15.7.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Môžem žiadať o vrátenie ochranných pracovných odevov po skončení pracovného pomeru?Garancia

15.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor - Návrh kolaudačného rozhodnutiaGarancia

15.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor - Súhlas na začatie skúšobnej prevádzkyGarancia

15.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor - Žiadosť o trvalé vyňatie lesných pozemkovGarancia

15.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor - Súhlas na výrub drevínGarancia

15.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor - Oznámenie o začatí kolaudačného konaniaGarancia

15.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus