dnes je 29.5.2023

Môžem žiadať o vrátenie ochranných pracovných odevov po skončení pracovného pomeru?Garancia

17.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Návrh novely vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostíGarancia

16.5.2023, Český úřad zeměměřický a katastrální, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Dĺžka platnosti lekárskeho posudku na prácu v nociGarancia

15.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Požiar auta - čerpacia stanicaGarancia

12.5.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Povinnosti zamestnancaGarancia

11.5.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní od 1.4.2024 - čo sa zmení a ako bude vyzerať povoľovanie stavieb?ZáznamGarancia

11.5.2023, Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:27:07

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Návrh novely vyhlášky o digitální technické mapě krajeGarancia

9.5.2023, Český úřad zeměměřický a katastrální, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Fotovoltické inštalácie I.ZáznamGarancia

4.5.2023, Doc. Ing. Peter Janiga, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:24:46

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Elektronická komunikácia podnikateľov s úradmiZáznamGarancia

2.5.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:52

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Věcný záměr zákona o BIM 06: Způsob promítnutí navrhovaného věcného řešení do právního řáduGarancia

25.4.2023, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Věcný záměr zákona o BIM 05: Návrh věcného řešeníGarancia

20.4.2023, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Školenie vodičov firemných vozidielGarancia

20.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Poučenie na napájanie plynovej fľaše na VZV vozíkuGarancia

19.4.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Věcný záměr zákona o BIM 04: Situace v ČRGarancia

18.4.2023, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

10 pravidiel pre bezpečné staveniskoGarancia

18.4.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS)

18.4.2023, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lockout / Tagout - LOTOGarancia

17.4.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Koncepcia územného rozvoja regiónu (KURR)

17.4.2023, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiar v kuchyniGarancia

14.4.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Územný plán mikroregiónu

14.4.2023, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Územný plán obce alebo mesta

13.4.2023, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Územný plán zóny

12.4.2023, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Věcný záměr zákona o BIM 03: Mezinárodní zkušenostiGarancia

11.4.2023, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2019
Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vzor zmluvy na výkon činnosti technického dozoru podľa Občianskeho zákonníkaGarancia

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor pracovnej zmluvy zamestnanca na výkon činností technického dozoruGarancia

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Ohlásenie udržiavacích prácGarancia

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o vykonaní práce na výkon činnosti autorizovaného geodeta projektantaGarancia

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o technickej pomociGarancia

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiamGarancia

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zámennej zmluvyGarancia

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva v roku 2023Garancia

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva o výkone autorského dozoruGarancia

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Doplnenia návrhu na začatie územného konaniaGarancia

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o výkone správyGarancia

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške zdvíhacieho zariadeniaGarancia

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o dielo na zabezpečenie zimnej údržbyGarancia

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytuGarancia

10.4.2023, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer